صبح امروز چهارشنبه آخرین وضعیت مناطق زلزله‌زده کرمانشاه با حضور مسئولین زی ربط موردبررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، در جلسه‌ای با حضور تابش رئیس بنیاد مسکن کشور و بازوند استاندار کرمانشاه، آخرین وضعیت مناطق زلزله‌زده کرمانشاه و مشکلات و مطالبات مردم در اثر زلزله چهارم آذرماه امسال موردبررسی قرار گرفت.

در این جلسه آخرین وضعیت مناطق زلزله‌زده کرمانشاه و پی گیری مشکلات و مطالبات مردم در اثر زلزله چهارم آذرماه امسال مرور و موردبحث و بررسی قرار گرفت.