معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از تزریق واکسن آنفلوانزا به بیش از 19 هزار نفر از افراد در معرض خطر در مناطق زلزله‌زده استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، دکتر ابراهیم شکیبا گفت: با توجه به شروع فصل سرما و احتمال شیوع بیماری آنفلوانزا و در راستای پیشگیری و تقویت سیستم ایمنی افراد در معرض خطر در مناطق زلزله‌زده استان، تاکنون برای 19 هزار و 330 نفر واکسن آنفلوانزا تزریق‌شده است.

 وی اظهار کرد: این برنامه بر اساس دستورالعمل کشوری برای گروه‌های شناسایی‌شده با مساعدت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت و کارشناسان بیماری‌های واگیر صورت گرفت.

شکیبا با اشاره به حساسیت و اهمیت بیشتر مناطق زلزله‌زده عدم شیوع آنفلوانزا، در این خصوص گفت: این برنامه از هشتم مهر با تهیه برنامه عملیاتی و سازمان‌دهی تیم‌های سیار و مستقر در مراکز جامع سلامت شهری و روستایی، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت انجام‌شده است.