بیمارستان ویانا اولین بیمارستان سبز برای اولین بار در کشور توسط سرمایه‌گذاران خارجی در منطقه سراب قنبر کرمانشاه ایجاد خواهد شد .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، سرپرست شهرداری کرمانشاه با تأکید بر رفع موانع در راه‌اندازی بیمارستان ویانا اولین بیمارستان سبز کشور، ابراز داشت: جهت پیشرفت و توسعه بیمارستان ویانا اولین بیمارستان سبز کشور، باید از سرمایه‌گذاران حمایت کنیم و آن‌ها را درگیر بروکراسی اداری و مانع‌تراشی نکنیم .

حامد لعل بخش افزود : انجام پروژه‌هایی مثل بیمارستان ویانا سبب معرفی بیشتر کرمانشاه می‌گردد و حتی در چرخه درآمدزایی و اقتصادی استان هم مؤثر خواهد بود و می‌تواند استان را به قطب توریست درمانی کشور مبدل کند .

وی از سرمایه‌گذاری بیش از دو هزار و هفت‌صد میلیارد تومان و اشتغال‌زایی بیش از دو هزار نفر با اجرایی شدن پروژه بیمارستان ویانا در کرمانشاه خبر داد و خاطرنشان ساخت: کل اعتبارات پروژه بیمارستان ویانا اولین بیمارستان سبز کشور از کل اعتبارات و بودجه‌های عمرانی ، جاری و ... استان بیشتر است و همه مدیران باید جهت به نتیجه رسیدن  این پروژه کمک کنند .