صابر رحیمی گفت: وجود جوانان در کشور یک نعمت بزرگ است و جمعیت جوان در هر کشوری باعث پویایی و تحرک در آن جامعه می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه با اشاره به مسائل و مشکلات جوانان در جامعه، اظهار داشت: ستاد ساماندهی جوانان به‌عنوان یک پایگاه فعال باید در جهت حل و کاهش مشکلات جوانان از قبیل اشتغال با برنامه‌ریزی‌های دقیق و اهتمام ویژه اقدام نماید.

وی خاطرنشان ساخت: از مسئولان دستگاه‌های اجرایی این انتظار می‌رود که به‌عنوان اعضای این ستاد برای کاهش مشکلات موجود جوانان شهرستان‌ها باهم افزایی اهتمام ویژه داشته باشند.

مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه به نقش ستاد ساماندهی امور جوانان در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای مشکلات جوانان اشاره کرد و تصریح کرد: نشست‌های ستاد ساماندهی جوانان در طول سال باید حداقل ۸ مرتبه با حضور فعال دستگاه‌های عضو برگزار شود و اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه به‌عنوان دبیرخانه این ستاد وظیفه رصد اقدامات دستگاه‌ها و مطالبه گری در حوزه جوانان دارد.