هدایت حاتمی گفت: یکی از راهبردهای اصلی و محوری استان برای اشتغال‌زایی، احیای واحدهای راکد و حفظ ظرفیت‌های موجود تولید و اشتغال است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه، احیای واحدهای راکد تولیدی و حمایت از واحدهای فعال را امری الزامی در مسیر حفظ ظرفیت‌های اشتغال کرمانشاه عنوان کرد و افزود: ضمن توجه ویژه به احیای واحدهای راکد تولیدی در کرمانشاه، حمایت‌های مستمر به‌منظور حفظ اشتغال فعلی انجام می‌شود تا ظرفیت‌های موجود واحدهای تولیدی از دست نرود.

حاتمی بابیان این مطلب که در کنار حفظ اشتغال واحدهای موجود، به دنبال تشویق واحدهای توانمند به ارائه طرح توسعه و ایجاد اشتغال بیشتر هستیم، خاطرنشان ساخت: تلاش می‌کنیم با تأمین سرمایه در گردش واحدهای راکد تولیدی و همچنین واحدهای فعال به تولید بهتر در مسیر توسعه کرمانشاه، کمک کنیم.