محمدرضا عدالت‌خواه ضمن مهم عنوان کرد کارکردهای علمی پزشکی قانونی در پیشبرد عادلانه قضاوت‌ها، گفت: این موقعیت حساس ایجاب می‌کند، دولت و دستگاه قضا به اعتبارات این ارگان علمی و قضایی توجه ویژه داشته باشند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، رئیس‌کل دادگستری کرمانشاه فعالیت در سازمان پزشکی قانونی را امر حساس و علمی عنوان کرد و ابراز داشت: پزشکی قانونی در سیستم قضا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و همواره نظران این سازمان به‌عنوان نظرات کارشناسی و مورداطمینان دستگاه قضا بوده است.

محمدرضا عدالت‌خواه بابیان این مطلب که در حال حاضر پزشکی قانونی به‌عنوان کارشناس در کنار دستگاه قضا فعالیت دارد، خاطرنشان ساخت: هرچه تخصص، تجهیزات و تبحر در این حوزه افزایش یابد، به طبع فعالیت در امر قضاوت علمی و مستندتر می‌گردد.

وی فعالیت در پزشکی قانونی را سخت و طاقت‌فرسا عنوان کرد و گفت: بخش عمده کار این نهاد هم به تأمین اعتبارات در بحث تجهیزات بستگی دارد که باید دولت و دستگاه قضا به این حوزه توجه ویژه داشته باشد.