مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه گفت: با توجه به تأکید دادستان کرمانشاه، روند کاری سرویس‌های مدارس به‌شدت زیر ذره‌بین دستگاه قضا قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، هدایت حیدری با اشاره به تأکید دادستان کرمانشاه مبنی بر توجه به مسائل اخلاقی به‌عنوان یک ضرورت و نقش متولیان سرویس‌های مدارس به‌عنوان محلی برای آموزش و انجام فعالیت‌های پرورشی و تربیتی، گفت: سرویس‌های مدارس دغدغه‌های خانواده‌هاست و یک بحث جدی است که باید به‌دقت دنبال شود.

مدیر پیشگیری از جرم دادگستری کرمانشاه افزود: یکی از اقشاری که به‌صورت روزانه و مستمر با شهروندان و همچنین مسافران بیشترین ارتباط را به‌صورت مستقیم دارند رانندگان تاکسی هستند به‌نحوی‌که گفته می‌شود تاکسیرانان ویترین فرهنگی هر شهری هستند ازاین‌رو تأثیر اولین برخورد همیشه در ذهن باقی خواهد ماند پس تلاش کنیم که این تأثیر مثبت باشد.

وی اعلام داشت: رانندگان سرویس مدارس معلمین غیررسمی هستند که می‌توانند بر روی رفتار دانش آموزان تأثیری مثبت و یا منفی داشته باشند ازاین‌رو باید با دقت و وسواس انتخاب شوند تا چنانچه تأثیری از سوی آن‌ها متوجه دانش آموزان می‌شود، تأثیر مثبت باشد نه تأثیر منفی.

حیدری تصریح کرد: رانندگان باید در قبال دانش آموزان احساس مسئولیت داشته باشند و در این راه سعی کنند که پیام‌های مثبت فرهنگی و اجتماعی را در بین دانش آموزان انتقال دهند.

مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه گفت: در بحث سرویس مدارس دخترانه مسئولیت رانندگان بسیار سنگین‌تر است و متولیان سرویس مدارس باید درزمینهٔ انتخاب رانندگان حساسیت بیشتری داشته باشند و حتی‌المقدور تلاش کنند که از بانوان استفاده کنند.