استاندار کرمانشاه تأکید کرد که ساخت و عملیات اجرایی اردوگاه معتادین و بهبودیافتگان از بند اعتیاد که قرار است در کنگاور احداث شود، هر چه سریع‌تر شروع شود.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، هوشنگ بازوند با تأکید بر تسریع درروند ساخت اردوگاه معتادین کنگاور، اظهار داشت: وزیر محترم کشور به‌صورت مستمر پیگیر ساخت مجموعه اردوگاه معتادین کنگاور هستند، لذا دستگاه‌های ذی‌ربط وظیفه‌دارند که نهایت تلاش و کوشش خود را برای ساخت این اردوگاه بکار گیرند.

وی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمانشاه، از همه دستگاه‌های عضو این شورا خواست که تلاش کنند تا ساخت اردوگاه معتادین کنگاور که برای بهبودیافتگان از اعتیاد در نظر گرفته‌شده، هر چه سریع‌تر اجرایی گردد.

استاندار کرمانشاه بیان داشت: محوریت ساخت اردوگاه معتادین کنگاور با دفتر فنی استانداری است که این دفتر باید وظایف هرکدام از دستگاه‌ها را صورت دقیق مشخص کند و در گام بعدی مطالبات دستگاه‌ها نیز برای ساخت مشخص شود تا اگر اعتباری در این زمینه تخصیص یافت به دستگاه‌ها بدهیم اما دستگاه‌ها توجه کنند که برای شروع ساخت نباید منتظر تأمین اعتبار و تخصیص باشند و باید از محل اعتبارات درون دستگاهی خود برای ساخت این مجموعه اقدام کنند.

در ادامه رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تأکید کرد: فاز اول اردوگاه معتادین کنگاور باید هر چه سریع‌تر شروع شود و دستگاه‌های خدمات رسان نیز نیازهای خود را به معاونت عمرانی استانداری ارسال کنند و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری و هماهنگی در راستای ساخت این آوردگاه هستند.