مدیرکل تعزیرات حکومتی کرمانشاه احتکار، گرانفروشی و تقلب را مهمترین تخلفات ارجاعی در این سازمان عنوان کرد و گفت: عمده این تخلفات در بخش‌های خودروسازی، پتروشیمی و صنایع لبنی صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه؛ داریوش جودکی رتبه نخست پرونده های وارد شده تعزیات استان را در بخش کالا و خدمات عنوان کرد و ابراز داشت: از تعداد ۸۹۱۴ پرونده ای که در این حوزه به سازمان وارد شده ۸۴۸۸ فقره آن مورد رسیدگی قرار گرفته است و در رده های بعدی بخش قاچاق کالا و ارز با ۱۰۷۲ فقره بوده که تاکنون ۱۰۴۰ پرونده مختومه شده است. به گفته وی پرونده های وارده در حوزه بهداشت، دارو و درمان  نیز ۳۷۵ فقره بوده که از این تعداد ۳۶۸ فقره مختومه شده است و در مجموع میزان محکومیت صادر شده برای متخلفانی که به پرونده های آنان رسیدگی شده بیش از ۹۴۵ میلیارد ریال است. جودکی پرتکرارترین تخلفات صورت گرفته در طول یکسال اخیر را نیز درج نکردن قیمت با حدود پنج هزار مورد و گرانفروشی با ۲ هزار و ۷۳۴ مورد عنوان کرد.