شهردار کرمانشاه گفت: با توجه به همکاری مردم و اعتبارهای سالانه در خصوص آسفالت معابر اولویت کاری با مناطق و محلات کمتر توسعه‌یافته و حاشیه‌ای شهر است.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، آرش رضایی افزود: برای آنکه مشکلی برای تردد شهروندان در روز به وجود نیاید، علاوه بر آسفالت معابر محلاتی که به دلیل شرایط بدشان در اولویت آسفالت هستند ترمیم و روکش آسفالت معابر اصلی و شریان‌های شهری که نیاز به ترمیم داشته باشند از ساعت ۲۳ شب به بعد انجام می‌شود. وی افزود: طرح آسفالت محلات و کوچه‌ها با هماهنگی و اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر و استانداری کرمانشاه برنامه‌ریزی و در حال اجرا است و برای انجام این طرح‌ها، از سوی شهرداری اولویت‌بندی شده و تلاش بر این است تا با ادامه دادن روکش آسفالت، کوچه و معابر شهر به شرایط مطلوب و قابل قبولی برسد. رضایی خاطرنشان کرد: اعتبارهای سالانه شهرداری بر پایه نیازهای اساسی مناطق ازجمله آسفالت پیش‌بینی می‌شود و اولویت کاری این شهـرداری در بخش آسفـالت، توجه به منـاطق و محلات کمتـر توسعه‌یافته و حاشیه‌ای است. شهردار کرمانشاه در پایان تصریح کرد: ازجمله مواردی که در دستور کار شهرداری قرارگرفته است توانمندسازی و آسفالت محلات حاشیه‌ای است و برای تسریع آسفالت معابر محلات، شهروندان باید در پرداخت عوارض شهرداری با این ارگان همکاری کنند.