مدیر عامل موسسه مرور وقایع جهان گفت: کردستان به دلایل سیاسی و امنیتی مورد ظلم قرار گرفته است در حالی که استعداد ها و ظرفیت های فراوانی در این استان وجود دارد و فعالیت های زیادی هم میتوان انجام داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، محمود رضا امینی در مراسم افتتاح دفتر خبرگزاری موج در استان کردستان اظهار داشت: مردم کردستان بسیار زجر دیده، زحمتکش و با وفا هستند و خط مشی این خبرگزاری پیگیری مطالبات مردم است و هرگز در دام رفتارهای جناحی قرار نمی گیرد.

مدیر عامل موسسه مرور وقایع جهان تصریح کرد: کردستان به دلایل سیاسی و امنیتی مورد ظلم قرار گرفته است در حالی که استعداد ها و ظرفیت های فراوانی در این استان وجود دارد و فعالیت های زیادی هم میتوان انجام داد

وی افزود: روز خبرنگار یادآور یک مسئله تعهد خبری است که یک طرف آن خبرنگار و طرف دیگر مسئولین هستند.

مدیر عامل موسسه مرور وقایع جهان (موج) با اشاره به تاریخچه خبرگزاری موج ادامه داد: خبرگزاری موج از سال ۸۱ در ابتدا به عنوان یک رسانه خصوصی در حوزه اقتصادی شروع به فعالیت کرد اما با وجود دیدگاه های شخصی، تصمیم گیرندگان موسسه اجازه ندادند که خبرگزاری، دچار حزب گرایی، جناح گرایی و گروه گرایی  شود.

امینی با بیان خط مشی این خبرگزاری تاکید کرد: تا به امروز هیچ حزب یا گروهی نتوانسته مدعی شود که خبرگزاری موج وابستگی دارد.

وی افزود: خبرگزاری موج شاخص ولایت امر دارد، با دولت است چون ولی امر با دولت است از دولت نقد می کند چون ولی امر خواستگاه آن است.

امینی در پایان خطاب به سرپرست و کارکنان اظهار داشت: سعی کنید ظرفیت ها را در بیان مطالبات از مسئولین بکار بندید و به راست یا چپ نروید چون شاخص ولایت فقیه است.