مدیر عامل شرکت گاز کردستان گفت: میزان مصرف گاز سه ماهه اول امسال استان در مقایسه با سال گذشته هفت درصد افزایش یافته است.

احمد فعله گری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، اظهار داشت: میزان مصرف گاز طبیعی در سه ماهه فصل بهار سال ۹۸  با احتساب افزایش مصرف به ۷۰۱ میلیون و ۴۵۶ هزار و ۷۰۶ متر مکعب رسیده است.

فعله گری افزود: مصرف سه ماهه اول سال گذشته ۶۵۸ میلیون و ۴۷۳ هزار و ۱۰۳ متر مکعب بوده.

وی با اشاره به میزان مصرف گاز استان در خرداد ماه اظهار داشت: مشترکین شرکت گاز استان کردستان در خرداد ماه سال جاری بیش از ۱۸۴ میلیون متر مکعب گاز مصرف کردند.

مدیر عامل شرکت گاز کردستان در مورد مصرف گاز خرداد ماه و مقایسه آن با مصرف مدت مشابه سال قبل گفت : در سال ۹۷ مشترکین شرکت گاز استان کردستان در خرداد ماه ۱۸۱ میلیون و ۴۲۹ هزار و ۷۷۲ متر مکعب گاز مصرف کردند که این مصرف در خرداد ماه سال ۹۸ به ۱۸۴ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۵۲۶ متر مکعب افزایش یافته که نمایگر افزایش مصرف ۲ درصدی گاز طبیعی است.

شرکت گاز استان کردستان دارای ۵۱۷ مشترک در بخش خانگی، تجاری و صنعتی است و  ۵۲ جایگاه CNG تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند.