شهردار سنندج اظهار داشت: قدردانی از قشر زحمتکش کارگر در اسلام عبادت تلقی می شود و روز کارگر بهانه ای برای قدردانی از زحمات این قشر زحمت کش است هرچند این کار در مقابل تلاش های آنها بسیار ناچیز است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، حشمت الله صیدی روز چهارشنبه دیدار با کارگران خدمات شهری سنندج اظهار داشت: بخش عظیمی از پرسنل شهرداری از قشر خدوم کارگر است که بصورت شبانه روزی در راستای خدمات رسانی مطلوب به شهروندان تمام توان خود را بکار می گیرند.

وی افزود: حقوق، مزایا وپاداش کارگران شهرداری نمی تواند جوابگوی زحمات و تلاش های این قشر خدوم و زحمتکش باشد بنابراین باید رفع مشکلات اساسی و تامین امکانات رفاهی آنان در اولویت کاری مدیران شهری قرار گیرد.

شهردار سنندج با بیان اینکه اقدامات خوبی در زمینه رفع مشکلات این قشر انجام شده گفت: سال گذشته علاوه بر پرداخت تمام حقوق معوق، عیدی و پاداش کارگران این شهرداری، بن کارت های رفاهی 2 میلیون ریالی نیز برای این قشر تامین و در چهار نوبت به مناسبت های مختلف به آنان اعطا شد.

وی افزود: قدردانی از قشر زحمتکش کارگر در اسلام عبادت تلقی می شود و روز کارگر بهانه ای برای قدردانی از زحمات این قشر زحمت کش است هرچند این کار در مقابل تلاش های آنها بسیار ناچیز است.

صیدی با بیان اینکه تمام کارهای فضای سبز، ایمنی و خدمات در شهرداری‌ها به همت کارگران انجام می شود، ابرازامیداوری کرد، امسال نیز بتوانیم با پرداخت به موقع حقوق ورفع مشکلات این قشر در راستای رضایتمندی کارگران خدوم و زحمتکش گام های اساسی برداریم.

شهردار سنندج در ادامه این بازدید از کارگران خدمات شهری شهرداری تجلیل کرد.