مدیر امور شعب بانک کشاورزی کردستان گفت:ارائه تسهیلات مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی، خود نقطه مثبتی در عملکرد این بانک می باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان؛ اسعد فهیمی اظهارداشت:هدف بانک کشاورزی حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی است.

وی در جلسه ای که به منظور ارتقای سطح ارائه خدمات بانکی به بخش کشاورزی با بانک کشاورزی برگزار شد اظهار نمود: ارائه تسهیلات مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی، خود نقطه مثبتی در عملکرد این بانک می باشد.

فهیمی با تاکید بر اینکه ارتباط باید دو طرفه باشد افزود:ارتباطات دو طرفه موجب آسانکاری بیشتری خواهد شد تا دو طرف بتوانند انتظارات یکدیگر را برآورد کنند ومحدودیت منابع با این تعامل کمتر شود.

مدیر امور شعب بانک کشاورزی کردستان گفت: هدف بانک کشاورزی از این ارتباطات  هم پیدا کردن راهکارهایی برای تامین منابع و اعتبار بخش کشاورزی است.

فهیمی اذعان نمود: برقرای این ارتباطات باعث اطلاع رسانی و شفافیت بیشتری می شود تا از مزیتها و خدمات بانک کشاورزی بهره برداران اطلاع کافی را داشته باشند.

 وی عنوان کرد: بانک کشاورزی  وظیفه خود می داند  که سرمایه در گردش برای متقاضیان بانک را پرداخت کند و اولویت با کسانی خواهد بود که در بانک مورد نظر حساب دارند.

مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان کردستان افزود:  بخشی از رونق کشاورزی وابسته به این تعامل بین بانک کشاورزی و بهره برداران می باشد.