تیم ملی والیبال ایران و تونس در رقابت‌ های جام جهانی والیبال به مصاف هم رفتند.

به گزارش خبرگزاری موج، تیم ملی والیبال ایران در هفتمین دیدارش در رقابت‌ های جام جهانی والیبال امروز (پنج شنبه 18 مهر 98) از ساعت 08:30 دقیقه به مصاف تیم ملی والیبال تونس رفت.

* ست نخست/ ایران 26- تونس 24

یلی، اسفندیار، عبادی پور، کریمی، مجرد و غلامی ترکیب آغاز کننده تیم ملی کشورمان برای این بازی بودند.

نخستین سرویس را تونس زد که به خوبی در زمین ایران قرار گرفت و تبدیل به نخستین امتیاز شد.

اسفندیار در ادامه امتیاز تساوی را گرفت و عبادی پور هم تیم کشورمان را پیش انداخت.

بازی برابر دنبال شد، اما بازیکنان کشورمان در سرویس و دفاع بهتر بودند و همین امر باعث شد تا شاگردان کولاکوویچ زودتر به امتیاز ۸ برسند.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 6 به سود ایران ثبت شد.

امتیاز 7 توسط بازیکن تونس کسب شد.

دفاع قدرتی ایران کار را برای حریف سخت کرد و درخشش یلی هم اختلاف امتیاز را زیاد کرد.

کار خوب پویا یلی امتیاز 10 را برای ایران رقم زد.

سرویس یلی به خارج از زمین رفت تا امتیاز تونس 9 شود.

حرکت سرعتی مجرد امتیاز 11 را برای ایران در پی داشت.

آبشار یلی از مقابل تک دفاع خود رد شد و ایران را به امتیاز 12 رساند.

ضربه بازیکن تونس از کنار دست عبادی پور گذشت تا امتیاز تونس به 10 رسد.

آبشار عبادی پور اختلاف امتیاز ها را به 3 رساند.

بازیکنان تونسی در ادامه بازگشت خوبی به بازی داشتند و فاصله را کمتر کردند.

دفاع و دریافت آن‌ها بهتر شد و همین فاصله را به حداقل رساند.

امتیاز ها 14 بر 12 ادامه دارد.

آبشار یلی را مدافع تونس دفاع کرد تا امتیاز 13 را برای تیمش کسب کند.

حضرت پور امتیاز 15 را برای ایران ثبت کرد.

حمزه ناگاه امتیاز تونس را به 14 رساند.

دو تیم در امتیاز 15 برابر شدند.

بازگشت تونس با اشتباه تیم ایران و کسب امتیاز شانزدهم برای این تیم تکمیل شد.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 15 به سود تونس رقم خورد.

آبشار اسفندیار از منطقه 4 در زمین تونس فرود آمد تا ایران به امتیاز 16 رسد.

یک رالی زیبایی شکل گرفت و در نهایت در چند رفت و برگشت حمزه ناگاه دفاع شد تا ایران به امتیاز 17 رسد.

امتیاز 17 برای تونس ثبت شد.

سرویس بازیکن تونس به تور خورد تا امتیاز 18 برای ایران رقم خورد.

دو تیم در امتیاز 18 برابر شدند.

سرویس بازیکن تونس به تور خورد تا امتیاز 19 برای ایران به دست آید.

آبشار اسفندیار به بیرون رفت تا امتیاز 19 برای تونس نیز ثبت شود.

امتیاز 20 برای تونس رقم خورد.

کار خوب جواد کریمی امتیاز ها را برابر 20 کرد.

حمزه ناگاه از منطقه 2 تونس امتیاز 21 را برای تیمش رقم زد.

میلاد عبادی پور امتیاز 21 را برای ایران ثبت کرد.

کار خوب حمزه ناگاه امتیاز 22 را برای تونس در پی داشت.

امتیاز 24 برای تونس بود و کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

آبشار یلی امتیاز ها را برابر 24 کرد.

سرمربی ایران درخواست وقت استراحت کرد.

توپ پس از چند بار رفت و برگتش در نهایت امتیاز 25 توسط اسفندیار برای ایران ثبت شد.

سرمربی تونس درخواست وقت استراحت کرد.

دفاع خوبی بازیکنان ما امتیاز 26 را برایمان در پی داشت.

در نهایت ست اول با نتیجه 26 بر 24 به سود کشورمان به اتمام رسید.

* ست دوم/ ایران 25- تونس 17

نخستین امتیاز برای تونس کسب شد.

آبشار اسفندیار به دست حمزه ناگاه برخورد کرد و امتیاز اول را برای ایران در پی داشت.

دفاع عالی از پویا یلی امتیاز دوم را برای ایران ثبت کرد.

امتیاز سوم برای ایران توسط استپک امیر حسین اسفندیار به دست آمد.

حمزه ناگاه امتیاز دوم را برای تیمش به دست آورد.

یک رالی زیبایی شکل گرفت و توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت توسط آبشار یلی در زمین تونس خوابید تا ایران به امتیاز 5 رسد.

دفاع عالی علی اصغر مجرد ایران را به امتیاز 5 رساند.

محمد عثمان توسط مجرد دفاع شد تا امتیاز 6 برای ایران ثبت شود.

امیر حسین اسفندیار تک دفاع شد تا امتیاز 3 برای تونس رقم خورد.

پاس کریمی برای علی اصغر مجرد ایران را به 7 رساند.

دفاعی که در مقابل پویا یلی قرار گرفتند و تونس را به امتیاز 4 رساند.

سرویس بازیکن تونس امتیاز 5 را برایشان در پی داشت.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 5 به سود ایران ثبت شد.

بازی با نتیجه 10 بر 7 به سود ایران ادامه دارد.

آبشار بازیکن تونس در زمین ما جای گرفت تا امتیاز تونس به 8 رسد.

سرویس بازیکن تونس مستقیم به خارج از زمین رفت تا امتیاز 11 برای ایران رقم خورد.

کار سرعتی بازیکنان تونس امتیاز 9 را برایشان ثبت کرد.

سرویس حمزه ناگاه به خارج از زمین رفت تا امتیاز ایران 12 شود.

امتیاز 10 برای تونس رقم خورد.

آبشار پویا یلی امتیاز ایران را به 13 رساند.

سرویس اسفندیار از روی تور رد نشد تا توپ و امتیاز از آن تونس شود.

میلاد عبادی پور دفاع شد تا امتیاز تونس 13 شود.

امتیاز 14 برای ایران ثبت شد.

سرویس مجرد مستقیم به خارج از زمین رفت تا اختلاف امتیاز ها به یک رسد.

سرویس بازیکن تونس نیز از روی تور رد نشد تا امتیاز ایران 15 شود.

آبشار بازیکن تونس امتیاز 14 را برایشان در پی داشت.

سرویس بازیکن تونس به خارج از زمین رفت تا امتیاز 16 برای ایران ثبت شود.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر  14 به سود ایران رقم خورد.

پس از این استراحت اولین امتیاز برای ایران ثبت شد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت توپ یلی به دست مدافع تونس برخورد کرد و امتیاز 18 برای ایران به دست آمد.

سرمربی تونس درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس عبادی پور به خارج از زمین رفت تامتیاز 15 برای تونس به دست آید.

مسعود غلامی امتیاز 19 را برای ایران ثبت کرد.

سروریس مسعود غلامی در منطقه 5 تونس خوابید تا امتیاز ایران 20 شود.

حمزه ناگاه را توسط اسفندیار دفاع کردیم تا امتیاز 21 برای ایران رقم خورد.

سرمربی تونس مجددا درخواست وقت استراحت کرد.

توپ پس از جند بار رفت و برگشت در نهایت توسط بازیکن تونس در زمین ایران خوابید تا امتیاز 16 برای تونس ثبت شود.

آبشار اسفندیار در زیمن تونس خوابید تا امتیاز ایران به 22 رسد.

دفاع عالی از جواد کریمی امتیاز 23 را برای ایران در پی داشت. 

امتیاز سرویس مستقیم یلی امتیاز ایران را به 24 رساند.

امتیاز 17 برای تونس ثبت شد.

سرویس بازیکن تونس به تور برخورد کرد تا امتیاز 25 برای ایران به دست آید.

در نهایت ست دوم نیز با نتیجه 25 بر 17 به سود کشورمان به اتمام رسید.

* ست سوم/ ایران 25- تونس 22

نخستین امتیاز برای ایران ثبت شد.

دفاع عالی پویا یلی امتیاز دوم را برای ایران در پی داشت.

اولین امتیاز برای تونس به دست آمد.

امیر حسین اسنفدیار ایران را به امتیاز 3 رساند.

آبشار بازیکن تونس به خارج از زمین رفت تا امتیاز ایران 4 شود.

سرویس یلی از روی تور رد نشد تا امتیاز دوم برای تونس به دست آید.

دفاع زیبای علی اصغر مجرد ایران را به امتیاز 5 رساند.

امتیاز سرویس مستقیم اسفندیار امتیاز 6 را برای ایران در پی داشت.

دفاع مجرد ایران را به امتیاز 7 رساند.

سرویس اسفندیار این بار به تور برخورد کرد تا تونس به امتیاز 3 رسد.

میلاد عبادی پور دفاع شد تا امتیاز 4 برای تونس ثبت شود.

کار خوب بازیکنان تونس اختلاف امتیاز ها را به دو رساند.

 امیر حسین اسفندیار به آسانی امتیاز ۸ را گرفت.

اولین وقت استراحت فنی با نتیجه 8 بر 5 به سود ایران ثبت شد.

دفاع خوب عبادی پور ایران را به امتیاز 9 رساند.

آبشار یلی ایران را به امتیاز 10 رساند.

سرویس بازیکن ما به خارج از زمین رفت تا امتیاز 6 برای آنها رقم خورد.

سرویس مستقیم بازیکن تونس امتیاز 7 را برایشان در پی داشت.

امتیاز  ایران به 11 رسید.

حرکت سرعتی غلامی ایران را به امتیاز 12 رساند.

سرویس جواد کریمی به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن تونس شود.

آبشار سرعتی حمزه ناگاه امتیاز 9 را برای تونس در پی داشت.

حرکت سرعتی یاران ایران امتیاز 13 را برایمان ثبت کرد.

سرویس مستقیم میلاد عبادی پور تبدیل به امتیاز شد.

رالی جذابی شکل گرفت و در نهایت حمزه ناگاه به این رالی خاتمه داد تا امتیاز 10 برای تیمش رقم خورد.

سرویس بازیکن تونس به خارج از زمین رفت تا ایران به امتیاز 15 رسد.

آبشار بازیکن تونس تبدیل به امتیاز شد تا بازی با نتیجه 15 بر 11 ادامه داشته باشد.

دومین وقت استراحت فنی با نتیجه 16 بر 11 به سود ایران ثبت شد.

ضربه محکم اسفندیار پس ازبرخورد به دست مدافعان تونس به خارج از زمین رفت تا ایران به امتیاز 17 رسد.

دست اسفندیار به آنتن برخورد کرد  تا امتیاز برای تونس به 12 رسد.

اشتباه بازیکنان ما امتیاز 13 را برای تونس ثبت کرد.

حرکت سرعتی علی اصغر مجرد امتیاز 18 را برای ایران در پی داشت.

رالی زیبایی شکل گرفت و در نهایت اسپیک یاران تونس امتیاز 14 را برایشان در پی داشت.

امتیاز 19 برای ایران رقم خورد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت امتیاز برای ایران ثبت شد. (امتیاز ها 20 بر 14 هست)

آبشار بازیکن تونس امتیاز 15 را برایشان در پی داشت.

آبشار امیر حسین اسفندیار ایران رابه امتیاز 21 رساند.

آبشار سرعتی بازیکن تونس امتیاز 16 را بریشان کسب کرد.

بازیکنان تونس دو امتیاز مستقیم از سرویس گرفتند تا نتیجه 21 بر 18 شود. 

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

بعد از این وقفه هم پوریا یلی دفاع شد تا اختلاف به عدد 2 برسد.

بالاخره امیرحسین اسفندیار بود که این نوار را قطع کرد و ایران را به امتیاز 22 رساند.

سرویس خوب عبادی پور و فرصت طلبی پوریا یلی باعث شد ایران 23-19 پیش بیفتد.

سروریس بازیکن  تونس خراب شد تا امتیاز 24 برای ایران رقم خورد.

 ست سوم در نهایت با حساب 25 بر 22 به سود ایران به پایان رسید.

بدین ترتیب ایران در یک بازی نسبتا راحت و در غیاب ستاره هایی همچون معروف و غفور توانست 3 بر صفر از سد تونس عبور کند. این اتفاق در حالی رخ داد که ایران در دفاع روی تور عملکرد خیره کننده ای داشت و 15 امتیاز به دست آورد.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها