جام جهانی والیبال؛

تیم ملی والیبال ایران و آمریکا در رقابت‌ های جام جهانی والیبال به مصاف هم رفتند.

به گزارش خبرگزاری موج، تیم ملی والیبال ایران و آمریکا در ششمین دیدارشان در رقابت‌ های جام جهانی والیبال امروز (چهارشنبه 17 مهر 98) ساعت 12:30 دقیقه به مصاف هم رفتند.

* ست نخست/ ایران 18-  آمریکا 25

غفور ، عبادی پور ، حضرت پور ، مجرد ، اسفندیار و کریمی ترکیب آغاز کننده تیم ملی کشورمان در این بازی بودند.

اولین امتیاز برای ایران رقم خورد.

آبشار بازیکن آمریکا امتیاز ها را برابر کرد.

بازی با نتیجه برابر 3 دنبال می‌ شود.

سرویس مجرد در زمین آمریکا خوابید تا ایران پیش بیفتد اما سرویس بعدی به بیرون رفت.

دو تیم عطش زیادی برای کسب امتیاز داشتند و بازی پایپایی را به نمایش گذاشتند و تا امتیاز 7 باهم برابر بودند. 

اعلام خطای بازیکن آمریکا ایران را به امتیاز 8 رساند.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 7 به سود ایران به پایان رسید.

پس از این وقت استراحت تیم ایران نخستین سرویس را توسط جواد کریمی زد که با دریافت خوب آمریکایی ها همراه شد.

ضربه بازیکنان ایرانی به لبه تور برخورد کرد و بیرون رفت تا حساب کار برابر شود.

پس از آن امتیاز نهم برای تیمش کشورمان به دست آمد غلامی سرویس بعدی را زد و دریافت توپ از آمریکا و ضربه خوب اندرسون امتیاز دیگری برای این تیم در پی داشت تا همچنان بازی برابر دنبال شود.

دو تیم در امتیاز 10 برابر شدند.

سرویس غفور با فاصله زیاد به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن آمریکا شود.

بازیکن آمریکا امتیاز سرویس مستقیم را گرفت تا اختلاف امتیاز ها 2 شود.

اسفندیار دفاع شد تا آمریکا به امتیاز 13 رسد.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

ضربه پرقدرت اسفندیار به خارج از زمین رفت تا امتیاز آمریکا به 14 رسد.

آبشار بازیکن ما به دست مدافع آمریکا برخورد کرد و امتیاز 11 را برای ایران در پی داشت.

آبشار بازیکن آمریکا اختلاف امتیاز ها را به 4 رساند.

کریستین سون توپ را به بیرون زد تا حساب کار 15 - 12 به سود آمریکا شود. 

سرویس مجرد امتیاز 13 را برای ایران رقم زد.

دومین وقت استراحت فنی با نتیجه 16 بر 13 به نفع آمریکا رقم خورد.

توپ میلاد عبادی پور به بیرون از زمین رفت تا امتیاز آمریکا 17 شود.

امتیاز سرویس مستقیم بازیکن آمریکا امتیاز 18 را برایشان رقم زد.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

در ادامه باز هم عملکرد خوب بازیکنان آمریکا باعث شد تا 3 امتیاز پیایپ بگیرند و در نتیجه بازی 21 بر 13 ادامه داشته باشد.

در ادامه میلاد عبادی پور امتیاز 14 را برای ایران ثبت کرد.

اعلام خطای پنجه دوضرب از بازیکنان ما آمریکا را به امتیاز 22 رساند.

اعلام خطای حمل بایکن آمریکا امتیاز 15 را برای ایران در پی داشت.

آبشار خوب و پرقدرت بازیکن آمریکا امتیاز 23 را برای آمریکا رقم زد.

رالی زیبایی شکل گرفت و در نهایت توپ در زمین آمریکا خوابید تا امتیاز ها 23 بر 16 شود.

سرویس مستقیم غلامی امتیاز 17 را برای ایران رقم زد.

سرویس غلامی اینبار به اوت رفت تا امتیاز آمریکا 24 شود.

کار خوب امیر غفور امتیاز ایران را به 18 رساند.

در نهایت آمریکایی ها موفق شدند در این ست با نتیجه 25 بر 18 به پیروزی رسند.

* ست دوم/ ایران 25-  آمریکا 22

اولین امتیاز برای ایران رقم خورد.

اسپک اسمیت با اختلاف به بیرون رفت‌تا امتیاز دوم برای ایران ثبت شود.

برخورد مجرد به تور باعث شد تا امتیاز به آمریکا برسد‌.

بازی با نتیجه 3 بریک به سود ادامه دارد.

خطای تور مجرد امتیاز 2 را برای آمریکا در پی داشت.

یانکی در ادامه در دریافت و دفاع خوب ظاهر شدند ، رالی زیبایی هم شکل گرفت و چندین مرتبه توپ در زمین 2 تیم رفت و برگشت اما در نهایت امتیاز آن برای آمریکا بود و کار در امتیاز 3 برابر شد. 

آبشار سرعتی مهاجم پشت خط آمریکا امتیاز 4 را برایشان رقم زد.

دو تیم در امتیاز 4 برابر شدند.

سرویس غفور خراب شد تا توپ و امتیاز از آن آمریکا شود.

سرویس بازیکن آمریکا نیز به اوت رفت تا امتیاز ها برابر 5 شود.

آبشار بایکن آمریکا امتیاز 6 را برایشان در پی داشت.

سرویس مجرد به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن آمریکا شود.

پاس بریده غلامی امتیازها را برابر 7 کرد.

در حالی که خط نگه دار اعتقاد داشت که سرویس ایران در محدوده زمین آمریکا جای گرفته اما سرمربی آمریکا درخواست چلنج کرد تا مشخص شود توپ به بیرون رفته است.

وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 7 به نفع آمریکا ثبت شد.

دو تیم در امتیاز 8 برابر شدند.

رالی زیبایی شکل گرفت و در نهایت آبشار غلامی امتیاز 9 را برای ما رقم زد.

توپ گیری ناقص از میلاد عبادی پور امتیاز ها را برابر 10 کرد.

سرویس اسمیت از روی تور رد نشد تا شاگردان کولاکوویچ 11 -10 جلو بیافتند

آبشار بازیکن آمریکا دو تیم را در امتیاز 11 برابر کرد.

آبشار دیدنی و تماشایی امیر غفور ایران را به امتیاز 12 رساند.

 آمریکا زمانی که امتیاز دوازدهم را به دست آورد تیم ایران درخواست ویودیو چک داشت که مورد قبول قرار نگرفت و کار بازهم برابرشد.

سرویس بازیکن آمرکیا خراب شد تا توپ و امتیاز از ان بازیکنان ما شود.

آبشار بازیکن آمریکا در داخل زمین ایران خوابید تا امتیاز ها برابر 13 شود.

آبشار امیر غفور ایران را به امتیاز 14 رساند.

 دو تیم در امتیاز 14 برابر شدند.

سرویس بایکن آمریکا به اوت رفت تا امتیاز 15 برای ایران ثبت شود.

سرویس میلاد عبادی پور ایران را به امتیاز 16 رساند.

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 14 به نفع ایران رقم خورد.

در ادامه امتیاز 15 برای آمریکا ثبت شد.

توپ عبادی پور به دست مدافع آمریکا برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز 17 برای ایران رقم خورد.

آبشار بازیکن آمرکیا به دست مجرد خورد تا امتیاز 16 برای آمرکیا ثبت شود.

پاس دیدنی و عالی کریمی و کار خوب مجرد ایران را به امتیاز 18 رساند.

آبشار بازیکن آمریکا در زمین ایران خوابید تا امتیازها 18 بر 17 شود.

سرویس بازیکن آمریکا به تور برخورد کرد تا امتیاز 19 هم برای ایران رقم خورد.

آبشار خوب میلاد عبادی پور به دست دفاع خورد و به خارج از زمین رفت تا اختلاف امتیاز ها به 3 رسد.

سرمربی آمریکا درخواست وقت استراحت کرد.

آبشار سرعتی بایزکن در زمین ایران خوابید تا امتیاز 18 برای آمریکا ثبت شود.

امیر غفور دفاع شد تا اختلاف امتیاز ها به یک رسد.

دو تیم در امتیاز 21 برابر شدند.

مجرد یک امتیاز سرویس را گرفت تا امتیاز 22 برای ایران ثبت شود.

پاس بریده بازیکن آمریکا رد نشد تا ایران به امتیاز 23 رسد.

سرمربی آمریکا درخواست وقت استراحت کرد.

رالی زیبای شکل گرفت و در نهایت میلاد عبادی پور توانست امتیاز 24 را برای ایران رقم زند.

سرویس بازیکن ما خراب شد تا امتیاز آمریکا به 22 رسد.

عبادی پور امتیاز آخر را به نام ایران زد.

در نهایت ست دوم با نتیجه 25 بر 22 به سود کشورمان به اتمام رسید.

* ست سوم/ ایران 18-  آمریکا 25

تیم ملی کشورمان در شروع ست سوم هم شروع خوبی داشت و نخستین امتیاز را گرفت.

بازی با نتیجه 2 بر یک ادامه دارد.

سرویس امیر غفور خراب شد تا دو تیم در امتیاز 2 برابر شوند.

تک دفاع اسفندیار آمریکا را به امتیاز 3 رساند.

دو تیم در امتیاز 3 برابر شدند.

آبشار بازیکن آمریکا به خارج از زمین رفت تا امتیاز 4 برای ایران رقم خورد.

اشتباه آمریکایی ها مجددا یک امتیاز برایمان در پی داشت تا ایران به امتیاز 5 رسد.

بازی با نتیجه 5 بر 4  ادامه دارد. 

رالی زیبا شکل گرفت و در نهایت امتیاز 5 را برای آمریکا در پی داشت.

راسل سرویسی را برای آمریکا از دست داد تا امتیاز 6 برای ایران ثبت شود.

سرویس غلامی نیز به اوت رفت تا امتیاز ها برابر 6 شود.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت امتیاز 7 رابرای آمریکا در پی داشت.

سرویس جواد کریمی خراب شد تا امتیازها برابر 7 شود.

پس از این که آمریکا امتیاز 8 را کسب کرد دو تیم به وقت استراحت فنی اول رفتند.

آبشار بازیکن آمریکا امتیاز 9 رابرایشان در پی داشت.

هولت به زیبایی ضربه اسفندیار را دفاع کرد تا اختلاف به سه افزایش یابد.

سرویس های غلامی و دریافت ناقص در زمین آمریکا باعث کسب دو امتیاز متوالی شدند.

بازی با نتیجه 13 بر 12 به نفع آمریکا ادامه دارد.

آبشار بازیکن آمریکا در زمین ایران خوابید تا اختلاف امتیاز ها به 2 رسد.

بازیکن آمریکا یک امتیاز مستقیم از سرویس گرفت تا نتیجه 15 بر 12 شود.

وقت استراحت فنی دوم با امتیاز 16 بر 12 به سود آمرکیا به پایان رسید.

اسپک امیر غفور به دست مدافع آمریکا برخورد کرد تا ایران به امتیاز 13 رسد.

ضربه مجرد با دفاع همراه شد تا اختلاف امتیاز به پنج افزایش یابد.

سرویس راسل به زیبایی تبدیل به امتیاز شد و حضرت پور نتوانست دریافت کند تا امتیاز ها 18 بر 13 شود.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

امتیاز نخست پس از این استراحت هم برای آمریکا بود.

امیر غفور در ادامه بهتر شد و فاصله را کمتر کرد.

سرویس عجیب و غریب مجرد اختلاف امتیاز ها رابه 6 رساند.

سرویس امریکایی‌ها در این ست دوباره به خوبی زده می‌شد، اما سرویس آن‌ها بیرون رفت تا یک امتیاز برای ایران به دست بیاید.

پس از آن هم امتیاز دیگری برای این تیم از دست رفت تا فاصله کمتر شود. 

 اندرسون سرانجام سرویس خود را به بیرون زد تا نتیجه 22 بر 16 شود.

فاصله دوباره به 5 امتیاز رسید و آمریکا23 - 18 پیش بود.

غفور یک امتیاز دیگر را هم به دست آورد.

کریستینسن با پاسی زیبا زمینه ساز کسب امتیاز ۲۴ برای آمریکا شد.

درخواست ویدیو چک ایران به جایی نرسید تا آمریکا به امتیاز ۲۵ برسد.

در نهایت آمریکایی هاموفق شدند با نتیجه 25 بر 18  برنده این ست شوند.

* ست چهارم/ ایران 12-  آمریکا 25

اولین امتیاز برای آمریکا ثبت شد.

آبشار بازیکن آمریکا دومین امتیاز را نیز برایشان در پی داشت.

سرویس مستقیم اندرسون آمریکا را به امتیاز 3 رساند.

 امیر غفور به زیبایی اسپک کریستنسن را دفاع کرد و اولین امتیاز را برای ایران ثبت کرد.

عملکرد خوب آمریکایی ها دو امتیاز پیاپی را برایشان در پی داشت تا نتیجه 5 بر یک شود.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

پس از آن امتیاز برای تیم کشورمان به دست آمد.

یانکی ها امتیاز ششم را هم گرفتند تا شرایط کاملا سخت شود. 

در ادامه رالی زیبایی صورت گرفت اما دفاع خوب آمریکایی ها امتیاز هفتم را برای این تیم در پی داشت.

در نهایت وقت استراحت فنی اول با نتیجه 8 بر 2 به سود آمریکا ثبت شد.

بازی با نتیجه 12 بر 4 به سود آمریکا ادامه دارد.

سرویس های فوق العاده راسل زمینه ساز امتیازات آمریکا هستند

اسپک امیر غفور به بیرون رفت تا امتیاز 14 برای آمریکا ثبت شود.

ضربه عبادی پور به بالای تور خورد و به بیرون رفت.

سرویس راسل به خارج از زمین رفت تا امتیاز 5 برای ایران به دست آید.

 آمریکا خیلی راحت به امتیاز شانزدهم رسید

وقت استراحت فنی دوم با نتیجه 16 بر 5 به سود آمریکا ثبت شد.

بازیکنان ایرانی که از لحاظ روحی به هم خورده بودند امتیازهای زیادی را نتوانستند بگیرند و سرویس های بی دقتی هم می زدند.

بازی با نتیجه 17 بر 7 ادامه دارد.

جای خالی بازیکن آمریکا امتیاز 18 را برایشان در پی داشت.

یک امتیاز برای ایران ثبت شد.

سرویس غفور به تور برخورد کرد تا امتیاز 19 برای آمریکا ثبت شود.

آبشار بازیکن آمریکا امتیاز 20 را برایشان در پی داشت.

کار سرعتی دیفالکو امتیاز 21 رابرای آمریکا رقم زد.

سرویس بازیکن آمریکا به خارج از زمین رفت تا امتیازها 21 بر 10 شود.

امتیاز 11 برای ایران ثبت شد.

استال با اسپک محکم امتیاز ۲۲ را هم گرفت.

عبادی پور ایران را به امتیاز ۱۲ رساند.

بازیکنان ایران ناامیدانه بازی را دنبال می‌کنند.

آمریکا امتیاز آخر را هم گرفت و موفق شد ۲۵-۱۲ برنده ست چهارم شود.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها