والیبال قهرمانی‌ آسیا ۲۰۱۹؛

تیم ملی والیبال ایران و قطر در رقابت های قهرمانی مردان آسیا 2019 به مصاف هم رفتند.

به گزارش خبرگزاری موج، تیم ملی والیبال ایران و قطر در رقابت های قهرمانی مردان آسیا 2019 امروز (شنبه 23 شهریور 98 ) از ساعت 18:30 دقیقه در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی به مصاف هم خواهند رفت.

شاگردان کولاکوویچ در نخستین بازی خود روز گذشته برابر سریلانکا به پیروزی رسیدند تا شروع خوبی در این رقابت‌ها داشته باشند.  

تیم ملی والیبال قطر هم در نخستین بازی خود روز گذشته با استرالیا قدرتمند بازی کرد و در نهایت با نتیجه ۳ -۲ شکست خورد تا شروع خوبی در این رقابت‌ها نداشته باشد. 

کولاکوویچ در بازی امروز ترکیب اصلی خود را به زمین فرستاده و برخلاف روز گذشته از بازیکنان اصلی اش بهره برده است:

سعید معروف، میلاد عبادی پور، پوریا فیاضی، امیر غفور، علی شفیعی، مسعود غلامی و محمدرضا حضرت پور

* ست اول

تیم ایران موفق شد نخستین امتیاز را بگیرد، اما قطری‌ها هم تیم دست و پا بسته‌ای نبودند و بار‌ها اقدام به حمله کردند.

بازی با نتیجه 4 بر 5 به نفع ایران ادامه دارد.

آبشار مجرد امتیاز ایران را به 6 رساند.

سرویس مجرد به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن قطر شود.

دو تیم در امتیاز 6 برابر شدند.

توپ به دفاع برخورد کرد  و به خارج از زمین رفت تا امتیاز 7 را قطر به دست آوردو برای اولین بار از ایران پیشی بگیرد.

پوشش مناسب در روی تور باعث شد تا مسعود غلامی امتیاز 7 را برای ایران ثبت کند.

امیر غفور امتیاز 8 را برای ایران رقم زد.

وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 7 به سود ایران ثبت شد.

پاس کوتاه و حمایت عبادی پور از مسعود غلامی باعث شد تا ایران به امتیاز 9 رسد.

میلاد عبادی پور منطقه یک زمین حریف را هدف قرار داد تا امتیاز 10 برای ایران ثبت شود.

سرمربی قطر درخواست وقت اضافه کرد.

امیر غفور با اجرای خوب خود در خط حمله توانست امتیاز 11 را کسب کند.

میلادی عبادی پور  و مسعود غلامی امتیاز 12 را برای ایران رقم زدند.

سرمربی قطر مجددا درخواست وقت اضافه کرد.

آبشار ابراهیم بدون برخورد به دست مدافعین به خارج از زمین رفت تا امتیاز 13 برای ایران شود.

ایران با یک امتیازی که از سرویس گرفت به امتیاز 14 رسید.

سرویس معروف به تور برخورد کرد تا روند امتیاز گیری ایران متوقف شود و امتیاز 8 برای قطر ثبت شود.

بازی با نتیجه 15 بر 9 به نفع ایران ادامه دارد.

امتیاز 10 برای قطر ثبت شد.

با ثبت امتیاز 16 برای ایران وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر 10 به سود ایران رقم خورد.

توپ امیر غفور به لبه تور برخورد کرد و زمین ایران خوابید تا امتیاز قطر به 11 رسد.

سرویس مبارک بازیکن قطر به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

توپ به دست مجرد برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تاامتیاز 12 برای قطر رقم خورد.

امتیاز ایران به 18 رسید.

توپ قطری ها به خارج از زمین رفت تا امتیاز 19 برای ایران ثبت شود.

تا به این لحظه بازی با نتیجه 20 بر 14  ادامه دارد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت اول به آنتن برخورد کرد تا امتیاز برای ایران ثبت شود.

بازی با نتیجه 22 بر 15 ادامه دارد.

قطر به امتیاز 16 رسید.

مسعود غلامی توپش به تور برخورد کرد تا امتیاز 17 برای قطر رقم خورد.

توپ از به دست مدافعین برخورد داشت تا امتیاز 23 برای ایران ثبت شود.

سرویس عبادی پور به تور برخورد کرد تا امتیاز 18 برای قطر رقم خورد.

دفاع خوب مسعود غلامی در منطقه خوابید تا امتیاز 24 برای ایران ثبت شود.

در نهایت ایران موفق شد در این ست با حساب 25 بر18 به پیروزی رسند.

ست دوم

اولین امتیاز به نام ایران ثبت شد.

آبشار خوب بازیکن قطر امتیاز ها را برابر یک کرد.

سروریس ابراهیم با اختلاف زیاد به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

آبشار خوب پویا فیاضی از منطقه 4 امتیاز 3 را برای ایران رقم زد.

ضربه خوبه رنا باعث شد تاامتیاز قطر دو شود.

توپ ولد مبارک به خارج از زمین رفت تا اختلاف امتیاز ها به دو رسد. بازی تا به این لحظه 4 بر 2 به نفع ایران است.

سرویس خوب پویا فیاضی ایران را به امتیاز 5 رساند.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت در زمین قطر خوابید تا امتیاز ایران 6 شود.

سرمربی قطر درخواست وقت استراحت کرد.

ضربه خوبه میلاد عبادی پور ایران را به امتیاز 7 رساند.

دفاع خوب از مجرد در کنار سعید معروف با پوشش خوب همراه است تا ایران به امتیاز 8 رسد.

اولین وقت استراحت فنی با نتیجه 8 بر 2 ثبت شد.

توپ بازیکن قطر به لبه تور برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز ایران به 9 رسد.

سرویس پویا فیاضی به تور برخورد کرد تا روند امتیاز گیری ایران متوقف شود و امتیاز قطر به 3 رسد.

با حرکت خوب سعید معروف ایران به امتیاز 10 رسید.

دفاع خوب از میلاد عبادی پور امتیاز 11 را برای ایران رقم زد.

ابشار بازیکن قطر پس از برخورد با دست مدافعان ما در زمین خوابید تا یک امتیاز 4 برای قطر رقم خورد.

توپ امیر غفور به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها 5 بر 11 شود.

امتیاز ایران به 12 رسید تا اختلاف امتیاز به 7 رسد.

آبشار خوب بازیکن ما امتیاز 13 را برایمان ثبت کرد.

سرمربی قطر درخواست وقت استراحت کرد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت ابراهیم از فرصت برای کسب امتیاز بهره برد تا قطر به امتیاز 6 رسد.

آبشار قطر به دست مدافع م برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا قطر به امتیاز 7 رسید.

دفاع خوب بازیکن قطر امتیاز 8 را برایشان در پی داشت. بازی با نتیجه 8 بر 13 ادامه دارد.

عبادی پور منطقه دو را هدف قرار داد تا ایران به امتیاز 14 رسد.

پوشش خوب امیر غفور ایران را به امتیاز 15 رساند.

ابراهیم یک امتیاز برای قطر به دست آورد تا امتیاز قطر به 9 رسد.

امیر غفور در خط حمله ایران را به امتیاز 16 رساند.

وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر 9 به سود ایران رقم خورد.

یک امتیاز برای ایران ثبت شد.

آبشار خوب بازیکن قطر امتیاز 10 را برایشان در پی داشت.

توپ به دفاع برخورد کرد و امتیازش 11 برای قطر ثبت شد.

بازی با نتیجه 19 بر 11 به نفع ایران ادامه دارد.

ضربه خوب میلاد عبادی پور به دست مدافع برخورد کرد و امتیاز 20 را برای ایران رقم زد.

قطر به امتیاز 12 رسید.

سرویس مجرد به خارج از زمین رفت تا امتیاز 13 برای قطر ثبت شود.

مجرد ایران را به امتیاز 21 رساند.

یک امتیاز سرویس مجرد از آن ایران شد تا امتیاز ایران به 22 رسد.

جای خالی معروف به خارج از زمین رفت تا امتیاز قطر به 14 رسد.

ایران به امتیاز 23 رسید.

حرکت خوب عبادی پور ایران را به امتیاز 24 رساند.

یک امتیاز از آن قطر شد تا بازی با نتیجه 24 بر 15 ادامه داشته باشد.

امتیاز 25 برای ایران در حالی به دست آمد که ابتدا داور امتیاز را به نفع قطر اعلام کرد اما پس از ویدیو چک امتیاز برگشت

ایران در ست دوم نیز توانست با حساب 25 بر 15 قطر را شکست دهد.

ست سوم

اولین امتیاز برای ایران رقم خورد.

دو تیم در امتیاز یک برابر شدند.

ضربه امیر غفور ایران را به امتیاز 2 رساند.

توپ به دست ابراهیم برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز 3 برای ایران ثبت شد.

دو دفاع فوق العاده از علی اصغر مجرد باعث شد تا ایران به امتیاز 4 دست یابد.

سرمربی قطر درخواست وقت استراحت کرد.

دفاع دیدنی از ابراهیم ابراهیم کاپیتان قطر، اختلاف را به 2 امتیاز کاهش داد.

خطای 4 ضرب توسط بازیکنان ایران امتیاز پنجم را نیز به قطری ها داد.

پوریا فیاضی که ست قبل دو سرویس خوب زده بود، این بار ضربه اش را به بیرون زد اما اشتباه قطری ها در ضربه بعدی باعث شد تا ایران بازهم زودتر به امتیاز 8 برسد.

اولین وقت استراحت فنی با نتیجه 8  به 7 سود ایران ثبت شد.

اشتباهات عجیب از بازیکنان ایران باعث شدند تا قطر پیش بیفتد.

پس از کسب امتیاز 11 توسط حریف، کولاکوویچ درخواست تایم استراحت کرد و بعد از آن ایران دوباره فرم خوب خود را بازیافت و با سرویس های خوب عبادی پور، به امتیاز یازده رسید.

پاس پایپ از سوی معروف باعث شد تا عبادی پور ایران را به امتیاز 12 برساند.

ضربه کم دقت میلوش بازیکن قطر و یک اشتباه دیگر از سوی حریف، ایران را دوباره پیش انداخت؛ بازی با نتیجه 15بر 13 ادامه دارد.

در آخرین امتیازها کریمی نیز به بازی آمد.

 در امتیازات پایانی، کولاکوویچ اکثر بازیکنان ذخیره را به زمین آورد و تیم اصلی به استراحت پرداخت.

بازی با نتیجه 22 بر 17 ادامه دارد.

مسعود غلامی توپش را در زمین قطر خواباند تا امتیاز 23 برای ایران رقم خورد.

امتیاز سرویس مستقیم پویا یلی ایران را به امتیاز 24 رساند.

در ست سوم نیز ایران با حساب 25 بر 17 به پیروزی رسید.

در نهایت ایران موفق شد در بازی دوم هم مانند بازی اول با نتیجه 3 بر صفر این بار قطر را شکست دهد.

شاگردان کولاکوویچ فردا از ساعت 18:30 به مصاف استرالیا می روند.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها