بهرام رادان هنرپیشه سینما به عنوان نخستین چهره شناخته شده به این طرح پیوست و رسما سفیر طرح افزایش مهارت عمومی رانندگی کشور شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از فدراسیون موتور سواری و اتومبیل رانی، در راستای ارتقا سطح رانندگی عموم مردم و رعایت هر چه بیشتر قانون همکاری و همراهی نهادهای ذی‌ربط طرح جدیدی را برنامه‌ریزی کرده تا آحاد جامعه به ویژه رانندگان خودروها، با پیوستن به این طرح در ارتقای فرهنگ رانندگی و ترافیک بکوشند.

در همین راستا بهرام رادان هنرپیشه سینما به عنوان نخستین چهره شناخته شده به این طرح پیوست و رسما سفیر طرح افزایش مهارت عمومی رانندگی کشور شد.

این برنامه در قالب طرحی فراگیر و بزرگ از اوایل شهریور ماه با حضور نهادهای متولی این حوزه آغاز بکار خواهد کرد و طی هفته‌های آینده و درقالب مراسم رسمی و کنفرانس خبری از طرح مذکور رونمایی خواهد شد.