مجمع انتخابات فدراسیون کونگ‌فو برای انتخاب رییس این فدراسیون دوشنبه ۱۴ مرداد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، سید محمد شروین اسبقیان مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون ها زمان برگزاری انتخابات فدراسیون کونگ‌ فو را اعلام کرد.

بر این اساس مجمع انتخابات فدراسیون کونگ‌فو برای انتخاب رییس این فدراسیون دوشنبه ۱۴ مرداد برگزار خواهد شد.