لیگ ملت‌های والیبال؛

تیم ملی والیبال ایران و آمریکا در آخرین بازی خود در هفته پنجم رقابت های لیگ ملت‌ های والیبال به مصاف هم رفتند.

به گزارش خبرگزاری موج، تیم ملی والیبال ایران و آمریکا در سومین و آخرین بازی خود در هفته پنجم رقابت های لیگ ملت‌ های والیبال 2019 امروز (یک شنبه 9 تیر 98) از ساعت 18:30 دقیقه به مصاف رفتند.

کولاکوویچ امروز از ترکیبی متفاوت استفاده کرده که هم بازیکنان جوانتر در آن حضور دارند و هم چند بازیکن باتجربه در زمین حاضر هستند. سعید معروف، پوریا یلی، علی اصغر مجرد، میلاد عبادی پور، فرهاد قائمی، مسعود غلامی و محمدرضا حضرت پور(لیبرو) ترکیب ابتدایی را تشکیل دادند.

ست اول

اولین امتیاز را ایران با حمله یلی به دست آورد.

میلاد عبادی پور توانست دومین امتیاز را برای ایران به دست آورد.

بازی با نتیجه 4 بر 3 به نفع آمریکا ادامه دارد.

پاس سرعتی بازیکن آمریکا و اشتباه عبادی پور باعث شد امتیاز آمریکایی ها به 5 رسد.

حمله سرعتی مسعود غلامی امتیاز ایران را به 4 رساند.

سرویس بازیکن آمریکا به تور برخورد کرد و توپ و امتیاز از آن ایران شد.

مجرد از پاس سعید معروف بهترین بهره وری را داشت و امتیاز 6 را برای ایران کسب کرد.

حمله یلی از منطقه دو امتیاز ها را برابر 7 کرد.

اولین وقت استراحت فنی با نتیجه 8  به 7 سود ایران ثبت شد.

بازیکن آمریکا از خط حمله امتیاز ها را برابر 8 کرد.

خطای تور بازیکن آمریکا باعث شد تا امتیاز ایران 9 شود.

دفاع روی تور ایران امتیاز 10 را ایران ثبت کرد.

آبشار بازیکن آمریکا امتیاز ها را 10 بر 9 کرد.

سرویس بازیکن آمریکا از دست رفت  تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

پاس بریده بازیکن آمریکا امتیاز 10 را برایشان در پی داشت.

سرویس بازیکن آمریکا مجددا از دست رفت تا امتیاز 12 برای ایران ثبت شود.

حمله خوب بازیکن آمریکا امتیاز آن ها را به 11 رساند.

دریافت نامناسب در زمین ایران روی سرویس پچ باعث شد آمریکا بازی را در امتیاز 12 برابر کند.

حمله خوب میلاد عبادی پور باعث شد تا امتیاز ها به 14 بر 13 به نفع ایران شود.

جای خالی بازیکن آمریکا امتیازها را برابر 14 کرد.

توپ فرهاد قایمی در محدود زمین آمریکا جایی نداشت.

وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر 15 به سود آمریکا ثبت شد.

پاس بلند عبادی پور امتیاز ها را برابر 16 کرد.

با اشتباه بازیکنان ما امتیاز 17 برای آمریکا ثبت شد.

سرویس بازیکن آمریکا امتیازی برایش در پی نداشت و امتیاز ها را برابر 17 کرد.

سرویس خوب از یلی دریافت آمریکا را دچار مشکل کرد و امتیاز را برای ایران به همراه داشت تا فاصله به 2 امتیاز برسد. 

بعد از این اتفاق و ثبت نتیجه 19 بر 17 به سود ایران، سرمربی آمریکا درخواست وقت استراحت کرد.

کار قشنگ عبادی پور ایران را به امتیاز 18 رساند.

اشتباه سعید معروف امتیاز ها را برابر 19 کرد.

سرویس عبادی پور به خارج از زمین رفت تا دو تیم در امتیاز 20 برابر شوند.

آبشار بازیکن آمریکا امتیاز 21 را برای آنها در پی داشت.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس بازیکن آمریکا به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها برابر 21 شود.

کریمی به جای معروف به زمین آمد.

آبشار خوب بازیکن آمریکا امتیاز 22 را برای آمریکا ثبت کرد.

امتیاز 23 برای آمریکا ثبت شد.

بعد از ثبت نتیجه 23 بر 21 به سود آمریکا کولاکوویچ دومین وقت استراحت خود را هم گرفت.

یلی از منطقه دو امتیاز ایران را به 22 رساند.

 بعد از اسپک یلی و کسب امتیاز 22، دفاع خوب مجرد باعث به تساوی کشیده شدن بازی شد.

توپ بازیکن آمریکا بدون برخورد به دست مدافعان ما به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها برابر 24 شود.

توپ به دست یلی برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز 25 برای آمریکا ثبت شود.

دو تیم در امتیاز 25 برابر شدند.

آبشار بازیکن آمریکا امتیاز آن ها را به 26 رساند.

با سرویس خوب آمریکایی ها و دریافت ناقص در زمین ایران، امتیاز 27 به آمریکا رسید

در نهایت آمریکا در این ست با حساب 27 بر 25 به پیروزی رسید.

ست دوم

اولین امتیاز برای ایران ثبت شد.

دفاع خوب مجرد امتیاز 2 را برای ایران ثبت کرد.

بازی با نتیجه 4 بر 2 به نفع ایران ادامه دارد.

ضربه یلی امتیاز ایران را به 5 رساند.

آبشار خوب عبادی پور امتیاز ایران را به 6 رساند.

جاخالی بازیکن آمریکا اختلاف امتیاز را به دو رساند.

سرویس بازیکن آمریکا به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

خطای حمل بازیکن آمریکا امتیاز 8 را برای ایران در پی داشت.

وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 5 به سود ایران ثبت شد.

آبشار فرهاد قایمی به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها 8 بر 7 شود.

سرویس بازیکن آمریکا امتیازی برایش در پی نداشت.

سرویس غلامی نیز برایش امتیازی در پی نداشت.

آبشار بازیکن آمریکا در منطقه 4 زمین ما خوابید تا امتیاز ها برابر 9 شود.

روند امتیازگیری آمریکا ادامه دار بود و این تیم به امتیاز 10 هم رسید تا برای اولین بار در این ست پیش بیفتد.

سرویس بازیکن آمریکا با اختلاف زیاد به خارج از زمین رفت تا دو تیم در امتیاز 10 برابر شوند.

بازی با نتیجه 13 بر 12 به نفع آمریکا ادامه دارد.

توپ در چندین رفت و برگشت در نهایت با دفاع بازیکن آمریکا به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها برابر 14 شود.

سرویس بازیکن آمریکا به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

آبشار خوب بازیکن آمریکا یک امتیاز برایشان در پی داشت.

سرویس بازیکن آمریکا با اختلاف زیاد به خارج از زمین رفت تا دو تیم در امتیاز 16 برابر شوند

خطای تور از حضرت پور امتیاز آمریکا را به 18 رساند.

ایگور کولاکوویچ بعد از ثبت نتیجه 18 بر 16 به سود آمریکا درخواست وقت استراحت کرد.

 بعد از این وقفه هم فرهاد قائمی توسط آمریکایی ها دفاع شد تا فاصله 2 تیم به عدد 3 افزایش یابد.

 بالاخره این روند امتیازگیری آمریکا توسط مجرد قطع شد تا امتیاز 17  برای ایران ثبت شود.

توپ بازیکن آمریکا در منطقه 5 خوابید تا امتیاز ها 20 بر 18 به نفع آمریکا شود.

آبشار خوب قایمی به دست بازیکن آمریکا برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز ایران 19 شود.

ضربه خوب عبادی پور به توپ امتیاز ها را برابر 21 کرد.

سرمربی آمریکا تقاضای وقت استراحت کرد.

آبشار خوب بازیکن آمریکا امتیاز آن ها را به 22 رساند.

امتیاز 23 برای آمریکا ثبت شد.

این بار نوبت کولاکوویچ بود که با گرفتن وقت استراحت در بازی وقفه ایجاد کند.

سرویس مستقیم بازیکن آمریکا در زمین ما خوابید تا امتیاز 24 برای آمریکا ثبت شود.

یک امتیاز سرویس و یک دفاع خوب از آمریکا این تیم را خیلی زود به امتیاز 25 رساند. 

آمریکا در ست دوم نیز توانست با حساب 25 بر 21 ایران را شکست دهد.

ست سوم

اولین امتیاز برای ایران ثبت شد

سرویس مجرد از روی تور رد نشد تا دو تیم در امتیاز یک برابر شوند.

عبادی پور از بین دست مدافعین توپ خود را عبور داد تا امتیاز ایران به دو رسد.

با دفاع قایمی ایران در امتیاز 6  از آمریکا پیش افتاد.

توپ بازیکن آمریکا در منطقه 5 زمین ما خوابید تا دو تیم در امتیاز 6 برابر شوند.

سرویس مستقیم بازیکن آمریکا یک امتیاز برایشان در پی داشت.

ایران تقاضای وقت استارحت کرد.

بازی با نتیجه 4 بر 5 به نفع آمریکا ادامه دارد.

توپ فرهاد قایمی به دفاع برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها را برابر 5 کند.

آبشار بازیکن آمریکا با امتیاز همراه بود.

نا هماهنگی بازیکنان ما امتیاز 8 را برای آمریکا در پی داشت.

وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 7 به سود آمریکا ثبت شد.

فرهاد قایمی منطقه 5 آمریکا را هدف قرار داد و امتیاز ها را برابر 8 کرد.

سرویس کریمی به خارج از زمین رفت تا امتیاز 9 برای آمریکا ثبت شود. که در بازیینی معلوم شد توپ در زمین آمریکا خوابیده و امتیاز 9 از آمریکا گرفته و به ایران داده شد.

آبشار خوب بازیکن آمریکا امتیاز ها را برابر 10 کرد.

پاس کوتاه بازیکن آمریکا امتیازها را برابر 11 کرد.

میلاد عبادی پور توپش را درمنطقه 5 آمریکا خواباند تا امتیاز 12 برای ما ثبت شود.

توپ بازیکن آمریکا در منطقه یک ما خوابید تا یک امتیاز برای آنها ثبت شود

آبشار یلی به خارج از زمین رفت تا امتیازها  13 بر 12شود.

سرویس بارزیکن آمریکا به خارج از زمین رفت ت ادو تیم در امتیاز 13 برابر شوند.

سرویس بازیکن آمریکا از روی تور رد نشد تا امتیاز دو تیم 14 شود.

نقشه عبادی پور با کار خوب مجرد امتیاز 15 را برای ما در پی داشت.

آبشار سرعتی بازیکن آمریکا امتیاز ها را برابر 15 کرد.

خطای تور باعث شد تا امتیاز 16 برای ایران ثبت شود.

وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر15 به سود ایران رقم خورد.

آبشار قشنگ بازیکن آمریکا امتیاز ها را برابر 16 کرد.

توپ یلی از روی تور رد نشد تا آمریکا در امتیاز 17 از ایران پیش بیفتد.

فرهاد قایمی توانست امتیاز 17 را برای ایران ثبت کند.

دفاع خوب آمریکا یک امتیاز برایشان در پی داشت.

توپ بازیکن آمریکا به خارج از زمین رفت تا دو تیم در امتیاز 18 برابر شوند.

شفیعی به جای مجرد به زمین آمد.

سرویس شفیعی به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن آمریکا شود.

سرویس بازیکن آمریکا از روی تور رد نشد تا در امتیاز 19 هم دو تیم برابر شوند.

بازیکن آمریکا از روی دستان مدافعان ما توپش را عبور دادو توپ در منطقه یک ما خوابید تا امتیاز 20 برای آمریکا ثبت شود

 کولاکوویچ بعد از ثبت نتیجه 21 بر 19 به سود آمریکا درخواست وقت استراحت کرد.

امتیاز سرویس مستقیم آمریکا امتیاز آن ها را به 22 رساند.

آبشار بازیکن آمریکا امتیاز را برای آن ها به 23 رساند.

توپ بازیکن آمریکا اینبار به تور برخورد کرد تا امتیاز ها 23 بر 21 شود.

توپ عبادی پور به خارج از زمین رفت تا امتیاز 24 برای آمریکا ثبت شود.

ست دوم با حساب 25 بر 20 به سود آمریکا به پایان رسید تا ایران در این بازی شکست خورد.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها