رقابت‌ های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا از روز۱۳ تیرماه آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، رقابت‌ های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا طی روزهای ۱۳ و ۱۴ تیرماه در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار می‌شود.

بر این اساس ترکیب تیم اعزامی ایران به این مسابقات به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: مهدی احدی زناب

۴۸ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی

۵۱ کیلوگرم: سعید اسماعیلی

۵۵ کیلوگرم: فرید سیرتی مقدم

۶۰ کیلوگرم: سید دانیال سهرابی

۶۵ کیلوگرم: حجت رضایی

۷۱ کیلوگرم: رضا ساکی

۸۰ کیلوگرم: مسعود کاووسی

۹۲ کیلوگرم: سعید کریمی زاده

۱۱۰ کیلوگرم: عرفان نجفی

سرمربی: فرشاد علیزاده

مربیان: عبدالکریم کاکاحاجی- طیب حیدری- محمد خزایی پول- محمد کاظمی مهر

سرپرست: سید موسی طباطبایی

مدیر رده‌های سنی پایه: حسن بابک