تیم ملی والیبال ایران و بلغارستان در دومین بازی هفته پنجم رقابت های لیگ ملت‌های والیبال به مصاف هم رفتند.

به گزارش خبرگزاری موج، تیم ملی والیبال ایران و بلغارستان در دومین بازی هفته پنجم رقابت های لیگ ملت‌های والیبال 2019 امروز (شنبه 8 تیر 98) از ساعت 22:10 دقیقه به مصاف  هم رفتند.

ست نخست

تیم ملی والیبال کشورمان بازی را با ترکیبی از جوانان آغاز کرد. غلامی ، معنوی نژاد، موذن، یلی، مجرد، قائمی بازیکنان تیم ملی ایران بودند که در ابتدا به میدان رفتند.

ملی پوشان امشب با پیراهن قرمز وارد زمین شدند، در حالی که بلغارها سبزپوش هستند.

بلغار های میزبان بازی را بسیار خوب آغاز کردند و توانستند در همان ابتدا با ضربات دقیق و دفاع خوب 3 امتیاز را بگیرند.

 یلی در ادامه و روی پاس خوب از مرکز زمین نخستین امتیاز برای ایران را به دست آورد. 

عملکرد خوب بازیکنان باعث شد تا 2 تیم در امتیاز 4 برابر شوند.

تیم ملی ایران توانست پایاپای میزبان پیش برود با این حال این بلغار های بودند که به عنوان نخستین تیم به امتیاز 8 رسیدند.

اولین وقت استراحت فنی با نتیجه 8  به 7 سود بلغارستان ثبت شد.

سرویس بازیکن بلغارستان به خارج از زمین رفت تا امتیاز 10 برای ایران رقم خورد.

آبشار یلی به خارج از زمین رفت و امتیاز 10 را برای بلغارستان ثبت شد.

سرویس علی اصغر مجرد مستقیما به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن بلغارستان شود.بازی تا به این لحظه 13 بر 11 به نفع بلغارستان است.

توپ پس از چندبار رفت و برگشت در نهایت با دفاع بلغارستانی های به خارج از زمین رفت تا دو تیم در امتیاز 13 برابر شوند.

شاگردان کولاکوویچ در ادامه بازی خوبی را به نمایش گذاشتند و در نهایت هنگامی که دو تیم در امتیاز 13 برابر بودند از حریفشان پیش افتادند.

در حالی که داور اعلام کرد توپ معنوی نژاد به بیرون رفته و امتیاز 15 را به بلغارستان داد، درخواست ویدیوچک از سوی کولاکوویچ نشان داد توپ به سرپنجه های بازیکنان بلغارستان برخورد کرده و نتیجه برابر 14 شد.

وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر 15 به سود بلغارستان ثبت شد.

سرویس بازیکن بلغارستان از دست رفت تا امتیاز ایران نیز 16 شود.

سرو قامتان ایرانی از حریفشان در امتیاز 17 پیشی گرفتند. 

بازی تا به این لحظه برابر 20 است.

توپ یلی در زمین بلغارستان خوابید تا امتیاز 21 برای ایران ثبت شود.

بازهم سرعت برای بلغارها باعث شد امتیاز آن ها هم برابر 21 شود.

خطای بازیکن بلغارستان باعث شد امتیاز 22 برای ایران رقم خورد.

آبشار قشنگ یلی باعث شد تا تیم ما به امتیاز 23 رسد.

سرمربی بلغارستان درخواست وقت استراحت کرد.

جدال روی تور بلاخره در زمین ما خوابید و امتیاز 22 را برای بلغارستان به ارمغان آورد.

امتیاز 24 توسط جواد کریمی بار دیگر با یک جای خالی به دست آمد.

در حالی که ایران شانس رسیدن به امتیاز 25 را داشت، توپ یلی دفاع شد تا بلغارها به یک قدمی ایران برسند.

کولاکوویچ بعد از رسیدن اختلاف به عدد یک درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس بازیکن بلغارستان با تور برخورد کرد تا امتیاز 25 برای ایران ثبت شود.

در نهایت ایران موفق شد در این ست با نتیجه 25 بر 23 به پیروزی رسد.

ست دوم

فرهاد قائمی اولین سرویس را در ست دوم به خارج از زمین زد تا اولین امتیاز به بلغارستان برسد.

دو تیم در امتیاز یک برابر شدند.

تک دفاع بی نتیجه بازیکنان ما باعث شد امتیاز دوم برای بلغارستان ثبت شود.

در حالی که داور امتیاز 2 را به ایران داده بود، درخواست ویدیوچک سرمربی بلغارستان هم سودی نداشت چون سرویس بازیکن این تیم با اختلاف ناچیز به بیرون رفته بود.

با توپی که معنوی نژاد به بیرون زد، بلغارستان 4 بر 2 از ایران پیش افتاد.

با اشتباه بازیکن بلغارستانی و زدن توپ به تور 2 تیم در امتیاز 5 برابر شدند.

بار دیگر سرویس بازیکن بلغارستانی به بیرون رفت، اما داور امتیاز را به این تیم داد. درخواست بازبینی کولاکوویچ امتیاز را به ایران برگرداند.

وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 7 به سود بلغارستان ثبت شد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت داور اعلام خطای تور کرد و امتیاز 8 را برای ایران ثبت کرد.

تک دفاع فوق العاده معنوی نژاد ایران را 9 بر 8 پیش انداخت.

دو تیم پا به پای هم در امتیاز ها پیش رفتند و تا به این لحظه امتیاز ها 10 بر 9 به نفع ایران است.

ر حالی که داور امتیاز 10 را به خاطر برخورد جواد کریمی با تور به بلغارها داده بود، بازیکنان ایران معتقد بودند اول بازیکن بلغارستان به تور برخورد کرده است. بعد از یک وقفه طولانی و بازبینی صحنه داور این سرویس را بجا داد.

در سرویس بجا، ایران با دفاع مسعود غلامی نزدیک به امتیاز برسد و بازیکنان حتی به هوای کسب امتیاز خوشحالی کردند، اما بلغارستان با دریافت خوب بازیکن خود توانست به امتیاز برسد!

دفاع های فوق العاده از مسعود غلامی و مجرد در زمین ایران مهاجمان بلغارستان را با مشکل مواجه کرده است.

سرویس عالی فرهاد قائمی با دریافتی در زمین بلغارستان همراه نبود.

وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر15 به سود ایران رقم خورد.

در حالی که داور امتیاز 16 را به خاطر برخورد توپ به دست مدافعان ایران به بلغارستان داده بود، درخواست بازبینی کولاکوویچ بازهم موفقیت آمیز بود و امتیاز 17 به ایران رسید.

یک دفاع فوق العاده از پوریا یلی اختلاف 2 تیم را به عدد 3 رساند.

ادامه امتیازآوری توسط بازیکنان ایرانی باعث شد سرمربی بلغارستان درخواست وقت استراحت کند.

علی شفیعی برای زدن سرویس به جای مجرد وارد زمین شد.

باردیگر درخواست بازبینی سرمربی بلغارستان روی سرویس بازیکن این تیم که به بیرون رفته بود، بی فایده بود.

ایگور کولاکوویچ بعد از ثبت نتیجه 23 بر 21 به سود تیمش درخواست وقت استراحت کرد.

میلاد عبادی پور به جای معنوی نژاد به زمین آمد تا دریافت بهتری را شاهد باشیم.

کولاکوویچ بعد از ثبت نتیجه 24 بر 23 گرفت مجددا تقاضای وقت استراحت کرد.

در نهایت ایران با دستان مجرد به امتیاز 25 رسید.

در نهایت ست دوم نیز با حساب 25 بر 22 به سود ایران به اتمام رسید.

ست سوم

اولین امتیاز در ست سوم هم توسط مجرد برای ایران به دست آمد.

بازی با نتیجه دو بر یک به نفع ایران ادامه دارد.

دفاع غلامی که در زمین بلغارها خوابید و امتیاز 3 را برای ما در پی داشت.

داور اول خطای تور از بازیکن ما گرفت و امتیاز توپ را به بلغارها داد.

سرویس معنوی نژاد به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها به 4 بر 3 رسد.

توپ فرهاد قائمی دفاع شد تا دو تیم در امتیاز 4 برابر شوند.

سرویس بازیکن بلغارستان به تور برخورد کرد و امتیاز 5 را برای ایران به ثبت رساند.

توپ به دست دفاع ما برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا امتیاز 5 برای بلغارها ثبت شود.

آبشار بازیکن بلغارستان به دست مدافع ما برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا بلغارها با امتیاز 7 بر 6 از تیم ما پیش افتند.

آبشار یلی در زمین بلغارها خوابید تا امتیاز دو تیم برابر 7 شود.

وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 7 به سود بلغارها رقم خورد.

بازی با نتیجه 10 بر 9 به سود بلغارها ادامه دارد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشن در زمین ایران خوابید تا امتیاز 11 برای بلغارها ثبت شود.

خطای حمل غلامی امتیاز بلغارستان را به 12 رساند.

کولاکوویچ تقاضای وقت استراحت کرد.

آبشار خوب معنوی نژاد امتیاز ها را به 12 بر 10 رساند.

سرویس مستقیم بازیکن بلغارستان یک امتیاز برای تیمش در پی داشت.

آبشار خوب غلامی در زمین بلغارها خوابید و امتیاز 11 برای ایران ثبت شد.

سرویس غلامی از دست رفت تا حساب کار 15 بر 11 شود.

فرهاد قائمی توانست با عملکرد خوب خود امتیاز 12 را برای ایران رقم زند.

تک دفاع علی اصغر مجرد در زمین بلغارها خوابید تا امتیاز 13 برای ایران ثبت شود.

دومین وقت استراحت فنی با حساب 16 بر 13 به سود بلغارها ثبت شد.

سرویس بازیکن بلغارستان به تور برخورد کرد تا یک امتیاز برای تیم ما ثبت شود.

سرویس فرهاد قایمی با دفاع بازیکن بلغارستان به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها 16 بر 15 شود.

سرمربی بلغارستان در خواست وقت استراحت کرد.

آبشار بازیکن بلغارستان در زمین ایران خوابید و یک امتیاز برای بلغارها ثبت شد.

خطای سرویس بازیکن بلغارستان امتیاز ها را به 18 بر 17 به نفع بلغارها رساند.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت با دفاع خوب بلغارها همراه بود و امتیاز 19 برای بلغارها ثبت شد.

پاس کوتاه غلامی ایران را به امتیاز 18 رساند.

آبشار دیدنی یلی در زمین بلغارها خوابید تا دو تیم در امتیاز 19 برابر شوند.

سرویس معنوی نژاد با فاصله زیاد به خارج از زمین رفت تا دوباره بلغارها با یک امتیاز پیش افتند.

سرویس بازیکن بلغارها به تور برخورد کرد تا امتیاز 20 برای ایران نیز ثبت شود.

تک دفاع علی اصغر مجرد ما را به امتیاز 21 رساند.

سرمربی بلغارستان در خواست وقت استراحت کرد.

اشتباه بازیکنان ما باعث شد تا بلغارها یک امتیاز کسب کنند. کولاکوویچ تقاضای بازبینی داد که نهایت خطای تور بلغارها امتیاز را برای ایران ثبت کرد تا بازی 22 بر 20 به سود ایران شود.

توپ به دست علی اصغر مجرد برخورد کرد و به خارج از زمین رفت تا انتیاز 21 برای بلغارها ثبت شود.

سرویس بازیکن بلغارستان به خارج از زمین رفت و امتیاز 23 برای ایران ثبت شد.

دفاع خوب مجرد باعث شد تا تیم ما به امتیاز 24 رسد.  

 در نهایت تیم ملی والیبال کشورمان در ست سوم نیز موفق شد با نتیجه 25 بر 21 بلغارستان را شکست دهد تا در مجموع ۳ بر صفر برنده این بازی باشد.