موج

لیگ ملت های والیبال؛

تیم ملی والیبال ایران و صربستان در اولین دیدار خود در هفته پنجم رقابت های لیگ ملت‌های والیبال به مصاف هم رفتند.

به گزارش خبرگزاری موج، تیم ملی والیبال ایران و صربستان در اولین دیدار خود در هفته پنجم رقابت های لیگ ملت‌های والیبال 2019 امروز (جمعه 7 تیر 98) از ساعت 18:30 دقیقه به مصاف  هم رفتند.

ست اول

نخستین امتیاز ایران با اسپک امیر غفور ثبت شد.

لیسانیچ، سرعتی زن صرب‌ها نتیجه را به تساوی رساند.

دفاع سه نفره بازیکنان ایران روی تور امتیاز دوم را برای ایران به ارمغان آورد، اما در ادامه یک فعل و انفعال روی تور و دفاع بازیکن این تیم روی ضربه پوریا فیاضی دومین امتیاز را برای صرب‌ها ثبت کرد.

ضربه امیر غفور پس از برخورد به مدافع صربستان بیرون رفت، اما ویدیو چک به سود ایران سبب شد امتیاز سه برای ایران تعلق بگیرد.

بازی تا به این لحظه با نتیجه 6  بر 7 ادامه دارد.

آبشار سرعتی عبادی پور امتیاز ها را برابر 7 کرد.

اولین وقت استراحت فنی با نتیجه 8  به 7 سود صربستان ثبت شد.

امیر غفور ایران را به امتیاز 8 رساند.

سرویس امیر غفور به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها 10 بر9 به نفع صربستان شود.

پاس کوتاه موسوی نتیجه بازی را برابر 10 کرد.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در داخل زمین ایران نشست و امتیاز 11 را برای صربستان ثبت کرد.

سرویس بازیکن صربستان به تور برخورد کرد تا امتیاز ها برابر 11 شود.

بازیکن صربستان به صورت دوبله وسط امتیاز 12 را برای تیمش ثبت کرد.

آبشار خوب عبادی پور باعث شد تا امتیاز ها برابر 12 شود.

آبشار خوب بازیکن صربستان امتیاز 13 را برای تیمش در پی داشت.

پس از رسیدن صربستان به امتیاز ۱۴، ضربه فیاضی با برخورد به دست مدافعان تیم آبی پوش زمین بیرون رفت تا ایران با رسیدن به امتیاز ۱۶ دومین وقت استراحت فنی را بدست آورد.

آبشار خوب بازیکن صربستان امتیاز 15 را برای تیمش به ثبت رساند.

آبشار امیر غفور ایران را به امتیاز 17 رساند.

آبشار امیر غفور  به خارج از زمین رفت و امتیاز ها 17 بر 16 تا به این لحظه ادامه دارد.

توپ به دفاع برخورد کرد و به خارج از زمین رفت و امتیاز 18 را برای ایران رقم زد.

سرویس پویا فیاضی به خارج از زمین رفت و امتیاز 17 را برای صربستان ثبت کرد.

عبادی پور با زدن ضربه به پشت توپ امتیاز 20 را برای ایران به ثبت رساند.

سرمربی صربستان تقاضای وقت استراحت کرد.

سرویس موسوی به تور برخورد کرد تا امتیاز صربستان 18 شود.

داور خطای دو ضرب گرفت تا اختلاف امتیاز ها به یک رسد.

آبشار عبادی پور ایران را به امتیاز 21 رساند.

کولاکوویچ تقاضای وقت استراحت کرد.

تو عبادی پور در منطقه 4 صربستان خوابید تا ایران به امتیاز 22 رسد.

آبشار امیر غفور باعث شد تا ایران به امتیاز 23 رسد.

سرمربی صربستان تقاضای وقت استراحت کرد.

بازیکن صربستان اختلاف امتیاز را به یک رساند. امتیاز ها ت ابه این لحظه 23 بر 22 به نفع ایران است.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت به صورت دوبله وسط در زمین صربستان خوابید تا ایران به امتیاز 24 رسد. سرمربی صربستان تقاضای بازبینی کرد که معلوم شد خطایی صورت نگرفته است و امتیاز 24 برای ایران ثبت شد.

با خطای حمل بازیکن صربستان امتیاز 25 برای ایران ثبت شد و در نهایت ایران موفق شد در این ست با نتیجه 25 بر 23 به پیروزی رسد.

ست دوم 

آبشار بازیکن صربستان اولین امتیاز را برای تیمش ثبت کرد.

توپ امیر غفور به آنتن برخورد کرد و امتیاز صربستان را به 2 رساند.

توپ سرعتی امیر غفور اولین امتیاز را برای ایران به ثمر رساند.

آبشار فیاضی با در زمین صربستان دفاع نشد تا امتیاز ها 3 بر دو شود.

سرویس بازیکن صربستان به تور برخورد کرد تا امتیاز برای ایران به 3 رسد.

سرویس امیر غفور با تور برخورد کرد و تا امتیاز ها به 5 بر 3 به نفع صربستان شود.

آبشار امیر به اوت رفت تا امتیاز 6 برای صربستان ثبت شود.

سرعت بالای دست فیاضی به تور ایران را به امتیاز 4 رساند.

سرویس مستقیم پویا فیاضی امتیاز 5 را برای ایران رقم زد.

توپ بازیکن صربستان به اوت رفت تا امتیاز های دو تیم برابر 6 شود.

آبشار خوب بازیکن صربستان یک امتیاز برای تیمش در پی داشت.

آبشار خوب موسوی امتیاز 7 را برای ایران در پی داشت.

آبشار بازیکن صربستان باعث شد تا امتیاز این تیم 8 شود.

اولین زمان وقت استراحت فنی با حساب 8 بر 7 به سود صربستان ثبت شد.

دریافت خوب از حضرت پور و هماهنگی بازیکنان امتیاز ها را برابر 8 کرد.

سرویس بازیکن صربستان به تور برخورد کرد تا امتیازش برای ایران ثبت شود.

وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 7 به سود صربستان ثبت شد.

با اینکه 2 بار توپ نزدیک بود در زمین صربستان بخوابد، لیبروی این 2 تیم توانست با عملکرد خوب توپ را در اختیار پاسور قرار دهد و در نهایت امتیاز صرب ها رسید؛ اتفاقی که باعث عصبانیت سعید معروف و اعتراض او به سایر بازیکنان شد.

روی دفاع خوب بازیکنان ایران 2 تیم در امتیاز 10 برابر شدند و درخواست ویدیوچک سرمربی صربستان هم سودی برایش نداشت.

با خطای پاسور صربستان ایران یک امتیاز پیش افتاد.

پوریا فیاضی اسپک خود را به بیرون زد تا بار دیگر برتری از آن صربستانی ها باشد.

ادامه عملکرد موفق در دفاع روی تور باعث شد ایران به امتیاز برتری برسد.

وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر 14 به سود ایران ثبت شد.

صربستان به امتیاز 15 رسید.

سرویس بازیکن صربستان با دفاع خوب ایران و آبشار موسوی ایران را به امتیاز 17 رساند.

توپ بازیکن صربستان در منطقه 5 خوابید تا امتیاز ها 17 بر 16 شود.

 ایران توانست اختلاف 2 امتیازی خود را حفظ کند و نتیجه 20 بر 18 را به ثبت برساند.

صربستانی ها موفق به جبران امتیازات از دست رفته شدند و بازی در امتیاز 21 برابر شد.

ایران بعد از مدت ها برتری خود را از دست داد و 23 بر 22 عقب افتاد.

بازی پایاپای و نزدیک ۲ تیم باعث شد تا هر ۲ در امتیاز ۲۴ مساوی شوند تا تکیف برنده برای امتیاز ۲۶ مشخص شود.

صربستان، اما در پایان این بازی با نتیجه ۲۸ – ۲۶ برنده این ست شد تا کار در مجموع ۱ -۱ شود.

ست سوم

صربستان در ادامه کار با ایران پایپای جلو آمد تا دو تیم در امتیاز ۵ با هم برابر شدند.

شاگردان کولاکوویچ، اما با چند ضربه دقیق از میانه زمین به امتیاز ۸ رسیدند.

وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 5 به سود ایران رقم خورد.

آبشار بازیکن صربستان که با دفاع خوب عبادی پور امتیاز 9 را برای ایران رقم زد.

توپ بازیکن صربستان به آنتن برخورد کرد تا امتیاز ایران 10 شود.

سرمربی صربستان تقاضای وقت استراحت کرد.

آبشار خوب امیر غفور به دفاع برخورد کرد و ایران را به امتیاز 11 رساند.

توپ بازیکن صربستان با اختلاف زیاد به خارج از زمین رفت تا امتیاز ها 12 بر 7 شود.

امتیاز ها تا به این لحظه 13 بر 9 به نفع ایران است.

آبشار بازیکن صربستان با اختلاف زیاد به خارج از زمین رفت تا ایران به امتیاز 14 رسد.

توپ بازیکن صربستان در منطقه یک خوابید تا امتیازها 14 بر 10 شود.

سرویس بازیکن صربستان به تور برخورد کرد تا توپ و امتیاز برای ایران شود.

صربستانی ها دریافت خوبی نداشتند تا یک امتیاز دیگر برای ایران ثبت شود.

دومین وقت استراحت فنی با حساب 16 بر 10 به سود ایران ثبت شد.

توپ امیر غفور به تور برخورد کرد تا امتیاز 11 برای صربستان ثبت شود.

پاس بلند ایران با پوشش مناسب بازیکن صربستان همراه بود و امتیاز 12 را برای تیمش رقم زد.

تک دفاع خوب پویا فیاضی ایران را به امتیاز 17 رساند.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در زمین ایران خوابید تا یک امتیاز برای صربستان ثبت شود.

سرویس بازیکن صربستان به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

امتیاز ها تا به این لحظه 17 بر 14 به نفع ایران است.

کار خوب عبادی پور امتیاز ایران را به 18 رساند.

سرویس معروف از روی تور رد نشد تا امتیاز صربستان به 15 رسد.

امیر غفور ایران را به امتیاز 20 رساند.

بازی تا به این لحظه 20 بر 17 است.

کولاکوویچ تقاضای وقت استراحت کرد.

داور خطای دو ضرب برای ایران گرفت تا امتیاز 18 برای صربستان ثبت شود.

پوشش مناسب از شفیعی امتیاز ایران را به 21 رساند.

آبشار خوب بازیکن صربستان تیمش را به امتیاز19 رساند.

پاس کوتاه و سرعتی موسوی در منطقه 5 صربستان خوابید تا امتیاز ها 22 بر 19 شود.

آبشار معروف باعث شد تا ایران به امتیاز 23 رسد.

سرمربی صربستان تقاضای وقت استراحت می کند.

بازیکن صربستان منطقه یک ایران را هدف قرار داد و امتیاز 20 را برای تیمش به ثبت رساند.

آبشار خوب فیاضی از منطقه 4 امتیاز 24 را برای ایران ثبت کرد. 

توپ فیاضی به تور برخورد کرد و امتیاز 21 برای صربستان رقم خورد.

توپ بازیکن صربستان در منطقه 5 ایران خوابید و امتیاز صربستان 22 شد.

سرمربی ایران تقاضای وقت استراحت کرد.

 در نهایت ست سوم با حساب 25 بر 22 به سود ایران به اتمام رسید.

ست چهارم

آبشار بازیکن صربستان اولین امتیاز را برای تیمش در پی داشت.

توپ به نوار کنار آنتن برخورد کرد و امتیاز 2 برای صربستان ثبت شد.

کار خوب موسوی و فیاضی امتیاز ایران را 2 رساند تا بازی به نتیجه 3 بر 2 به نفع صربستان رسد.

دفاع خوب محمد موسوی باعث شد اختلاف ایران با صربستان یک شود.

توپ بازیکن صربستان در زمین ایران خوابید تا امتیاز ها 5 بر 3 شود.

آبشار موسوی امتیاز 4 را برای ایران رقم زد.

توپ موسوی به خارج از زمین رفت تا یک امتیاز برای صربستان ثبت شود.

موسوی توپش را در زمین صربستان خواباند تا امتیاز ها به 6 بر 5 شود.

توپ بازیکن صربستان به دست شفیعی برخورد کرد و امتیاز 7 را برای صربستان در پی داشت.

آبشار امیر غفور به دفاع برخورد کرد تا دو تیم در امتیاز 7 برابر شوند.

اولین زمان وقت استراحت فنی با حساب 8 بر 7 به نفع صربستان ثبت شد.

بازی با نتیجه 9 بر 8 ادامه دارد.

توپ بازیکن صربستان به شست امیر غفور برخورد کرد و امتیاز 10 را برای صربستان رقم زد.

با دفاع خوب موسوی و غفور امتیاز 11 برای ایران ثبت شد ت اایران یک امتیاز از صربستان پیش افتد.

توپ شفیعی به تور برخورد کرد تا دو تیم در امتیاز برابر 11 شوند.

آبشار خوب بازیکن صربستان تیمش را به امتیاز 12 رساند.

توپ بازیکن صربستان از روی تور رد نشد و امتیاز ایران هم 12 شد.

توپ بازیکن صربستان در دفاع به خارج از زمین رفت و امتیاز ها برابر 13 شد.

توپ بازیکن صربستان به آنتن برخورد کرد تا یک امتیاز برای ایران ثبت شود.

آبشار خوب بازیکن صربستان امتیاز ها را برابر 14 کرد.

میلاد عبادی پور با هماهنگی سعید معروف امتیاز 15 را برای ایران ثبت کرد.

توپ بازیکن صربستان در منطقه یک ایران خوابید تا امتیاز های دو تیم 15 شود.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت با دفاع بازیکن صربستان به خارج از زمین رفت تا ایران به امتیاز 16 برسد.

وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر 15 به سود ایران ثبت شد.

ضربه خوب بازیکن صربستان امتیاز 16 را برای تیمش رقم زد.

توپ بازیکن صربستان به اوت رفت تا ایران به امتیاز 17 رسد.

بازی با نتیجه 18 بر 17 ادامه دارد.

هماهنگی دفاع روی تور و پاس مناسب معروف امتیاز ایران را به 19 رساند.

سرویس بازیکن صربستان به خارج از زمین رفت تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

تیم ملی فوتبال ایران با عملکرد خوب خود توانست در این ست نیز با نتیجه  25 بر 19 به پیروز رسد تا جواز صعود به مرحله نهایی را دریافت کند.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر:

دیدگاه

مهمترین اخبار

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه

دیگر رسانه ها