تیم ملی والیبال ایران و فرانسه در سومین بازی هفته چهارم رقابت های لیگ ملت‌های والیبال به مصاف هم رفتند.

به گزارش خبرگزاری موج، تیم ملی والیبال ایران و فرانسه در سومین بازی هفته چهارم رقابت های لیگ ملت‌های والیبال 2019 امروز یک شنبه 2 تیر 98 از ساعت 15:30 دقیقه در سالن رضازاده اردبیل به مصاف  هم رفتند.

این دیدار آخرین میزبانی ایران در لیگ ملت‌های 2019 محسوب می‌شود و بعد از 5 برد متوالی در ارومیه و اردبیل امروز هم ملی‌پوشان برای شکست دادن فرانسه و رقم زدن پایانی خوش مقابل تماشاگران خودی وارد زمین شدند. 

ست اول

بازیکنان ایران در بازی امروز با پیراهن های یکدست سرمه ای و فرانسوی ها یکدست سفید وارد زمین شدند.

کولاکوویچ تیمش را با ترکیب سعید معروف، سیدمحمد موسوی، علی اصغر مجرد، فرهاد قائمی، محمدجواد معنوی نژاد، پوریا یلی و محمدرضا حضرت پور(لیبرو) به زمین فرستاد.

فرانسوی ها بازی را بهتر آغاز کردند و با سرویس های خوب خود دریافت ایران را به مشکل انداختند.

وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 6 به سود فرانسه رقم خورد.

دریافت های نه چندان جالب روی سرویس های سرعتی فرانسه در زمین ایران ادامه داشت.

کولاکوویچ با افزایش اختلاف و ثبت نتیجه 13 بر 9 مجبور به درخواست وقت استراحت شد.

موسوی روند امتیازگیری فرانسه را قطع کرد تا ایران به امتیاز 10 برسد.

چند امتیاز سرویس متوالی از سوی فرانسوی ها باعث شد تا اختلاف به عدد 6 برسد.

وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر 10 به سود فرانسه ثبت شد.

معنوی نژاد با قدرت تمام یک امتیاز برای ایران به دست آورد.

سرویس معنوی نژاد با فاصله خیلی زیاد بیرون رفت.

امتیاز ها تا به این لحظه 18 بر 12 به نفع فرانسه است.

کار خوب فرهاد قایمی امتیاز 13 را برای ایران ثبت کرد.

سرویس سعید معروف با تور برخورد کرد و یک امتیاز برای فرانسه ثبت شد.

کولاکوویچ بعد از ثبت نتیجه 20 بر 13 به سود فرانسه دومین وقت استراحت خود را هم درخواست کرد. 

توپ بازیکن فرانسه به خارج از زمین رفت و امتیاز 15 را برای ایران ثبت شد.

امتیاز ها تا به این لحظه 23 بر 15 است.

سرویس بازیکن فرانسه از دست رفت تا امتیاز 16 برای ایران به دست آید.

معنوی نژاد یک امتیاز از سرویس گرفت تا امتیاز ها 24 بر 18 شود.

 داور امتیاز 19 را هم به ایران داده بود، اما درخواست ویدیوچک سرمربی فرانسه باعث شد تا آنها به امتیاز 25 برسند.

در نهایت ست اول با حساب 25 بر 18 به سود فرانسه به اتمام رسید.

ست دوم

2 امتیاز برای تیم فرانسه ثبت شد.

سرویس بازیکن ما امتیاز فرانسه را 3 کرد.

توپ مهاجم روی تور فرانسه به بیرون از زمین رفت تا امتیاز ها 3 بر 2 شود.

سرویس یلی از دست رفت تا اختلاف به دو رسد.

تور بازیکن فرانسه به تور برخورد کرد تا امتیاز ایران 3 شود.

بازی با دست دفاع فرانسه ایران را به امتیاز 4 رساند. 

اشتباه بازیکن فرانسه در حمله یک امتیاز به ایران داد تا بازی برابر 5 شود.

سرویس عالی معنوی نژاد و کار عالی فرهاد قایمی امتیاز 6 را برای ایران ثبت کرد.

کولاکوویچ درخواست بازبینی می کند ک هدر نهایت امتیاز 7 به فرانسه داده شد.

 دفاع خوب بازیکن فرانسه امتیاز 8 را برای آن ها رقم زد.

ایران از دفاع روی تور فرانسه عبور کرد و امتیاز 11 را به دست آورد.

اولین وقت استراحت فنی با نتیجه 8  به 6 سود فرانسه ثبت شد.

سرویس فرانسه به اوت رفت تا امتیاز 7 به ایران داده شود.

سرویس موسوی به تور برخورد کرد تا امتیاز ها 9 بر 7 شود.

سرویس فرانسه مجدد به خارج از زمین رفت تا اختلاف ها یک شود.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت و دفاع در نهایت در زمین فرانسه به زمین نشست تا امتیاز ها برابر 9 شود.

امتیاز ها برابر 10 شد.

دفاع روی تور ایران امتیاز 11 را برای ایران ثبت کرد.

سرویس فرهاد قایمی به اوت رفت تا امتیاز ها برابر 11 شود.

دفاع خوب ایران امتیاز 12 را برای ایران رقم زد.

پاس بریده بازیکن فرانسه یک امتیاز برای تیمش رقم زد تا امتیاز ها به برابر 13 شود.

جواد معنوی نژاد امتیاز 14 را برای ایران رقم زد.

فرانسه با به کارگیری سرعت در خط حمله امتیاز ها را برابر 14کرد.

بازیکنان ایران در جمع کردن توپ ناکام ماندند تا امتیاز 15 برای فرانسه به دست آید.

با 2 سرویس استفان بویر، فرانسه بار دیگر از ایران پیش افتاد.

دومین زمان استراحت وقت فنی با حساب 16 بر 14 به سود فرانسه در اختیار دو تیم قرار می گیرد.

سرویس محکم بازیکن فرانسه که به اوت رفت امتیاز ایران 15 شد.

بازی با نتیجه 18 بر 16 به نفع فرانسه ادامه دارد.

حمله محکم فرانسوی ها اختلاف ها را به 3 رساند.

کولاکوویچ تقاضای وقت استراحت می کند.

فرهاد قایمی به خط سرویس رفت و توپ بعد از برخورد با بازیکن فرانسه به بیرون رفت تا امتیاز 17 برای ایران ثبت شود. سرمربی فرانسه تقاضای بازبینی کرد که در نهایت امتیاز به ایران داده شد.

آبشار بازیکن فرانسه به خارج از زیمن رفت تا حساب کار 20 بر 18 شود.

امتیاز 19 برای ایران ثبت شد.

پاس سرعتی محمدموسوی امتیاز ها را برابر با 20 کرد.

سرمربی فرانسه تقاضای وقت استراحت کرد.

حمله فرانسه سریال امتیاز گیری ایران را قطع کرد.

سرویس بازیکن فرانسه به اوت رفت تا امتیاز ها برابر 21 شود.

حمله ترکیبی بازیکن فرانسه امتیاز ها 23 بر 21 به نفع فرانسه کرد.

بعد از رسیدن اختلاف به عدد 2 بار دیگر کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

حمله معنوی نژاد اختلاف امتیازها را به یک رساند.

فرانسه یک امتیاز دیگر به دست آورد تا امتیاز ها 24 بر 22 شود.

حمله معنوی نژاد یک امتیاز برای ایران ثبت کرد. امتیاز ها 24 بر 23 است.

در حالی که فرانسه 24 بر 23 پیش بود و فرصت بردن ست دوم را هم داشت، بویر ضربه اش را به بیرون زد تا 2 تیم در امتیاز 24 برابر شوند.

این اتفاق هم باعث بازگشت ایران به بازی نشد و فرانسه بعد از کسب یک امتیاز روی اسپک، یک امتیاز هم در خط سرویس از دستان معنوی نژاد گرفت.

در نهایت فرانسه موفق شد در این ست با نتیجه 26 بر 24 به پیروزی رسد.

ست سوم

اولین امتیاز برای فرانسه ثبت شد.

معنوی نژاد در خط حمله با قدرت یک امتیاز را برای ایران به دست آورد.

توپ بازیکن فرانسه به نفع ایران به بیرون از زمین رفت تا امتیاز ایران 2 شود.

توپ بویر از دفاع ایران عبور کرد و امتیاز ها را برابر 2 کرد.

سرویس بازیکن فرانسه به هدر رفت تا امتیاز ایران 3 شود.

ایران هم در خط سرویس ابتکار عمل را از دست داد.امتیاز ها برابر 3 است.

دفاع ایران مجددا به در بسته خورد تا فرانسه یک امتیاز پیش افتد.

خطای بازیکنان ما یک امیتاز به حریف داد تا امتیاز ها 5 بر 3 به نفع فرانسه شود.

توپ بازیکن فرانسه به اوت رفت و امتیاز 4  برای ایران رقم خورد.

پویا یلی با دفاع خوب خود اختلاف ها را به یک رساند.

خود شفیعی نتوانست توپ گیری کند تا یک امتیاز برای حریف ثبت شود.

کار قشنگ جواد کریمی امتیاز ها را 7 بر 6 کرد.

فرهاد قایمی نتوانست دفاع کاملی را شکل دهد تا امتیاز 8 برای فرانسه رقم خورد.

اولین وقت استراحت فنی با نتیجه 8  به 6 سود فرانسه رقم خورد.

توپی که بویر به خارج از زمین زد تا امتیاز ها 8 بر 7 شود.

خطای فرانسوی ها به دلیل برخورد دست به تور بازی را برابر 8 کرد.

سرویس فرهاد قایمی به اوت رفت تا امتیاز فرانسه 9 شود.

سرویس فرانسوی ها هم به تور برخورد کرد تا امتیاز دو تیم 9 شود.

فرانسه در خط حمله به راحتی امتیاز به ما میدهد تا امتیاز 10 برای ما ثبت شود.

حمایت در زمین ما به درستی شکل نگرفت تا امتیاز ها برابر 10 شود.

آبشار یلی به اوت رفت و امتیاز 11  را برای فرانسه به ثبت رساند.

توپ معنوی نژاد که با برخورد به دست حریف یک امتیاز برای ایران به دست آورد و امتیاز ها را برابر 11 کرد.

پاس بریده بازیکن فرانسه یک امتیاز برای تیمش داشت تا امتیاز ها 13 بر 11 شود.

حمله سرعتی بازیکن فرانسه که یه امتیاز برای تیمش به دست آورد.

سرویس بازیکن فرانسه به تور برخورد کرد تا اختلاف امتیاز ها یک شود.

آبشار معنوی نژاد ایران را به امتیاز 14 رساند.

دومین وقت استراحت فنی با نتیجه 16  به 14 سود فرانسه رقم خورد.

دفاع روی تور بازیکن فرانسه امتیاز 17 را برای تیمش رقم زد.

سرویس فرهاد قایمی که به تور برخورد کرد و امتیاز دیگری را به فرانسه داد.

توپ معنوی نژاد به دست دفاع فرانسه برخورد کرد تا یک امتیاز برای ایران رقم خورد.

بازی با نتیجه 20 بر 16 ادامه دارد.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس بازیکن فرانسه به تور برخورد کرد تا امتیاز ایران 17 شود.

توپ پس از چند بار رفت و برگشت در نهایت به نفع فرانسه شد و امتیاز ها 21 بر 17 شد.

توپ بویر به تور برخورد کرد تا امتیاز 18 برای ایران رقم خورد.

سرویس معنوی نژاد نیز با تور برخورد کرد تا امتیاز ها 22 بر 18 شود.

یک امتیاز برای ایران ثبت شد.

امتیاز مستقیم سرویس برای شفیعی ثبت شد تا اختلاف امتیاز ها به دو رسد.

فرانسوی ها با حمله خوب خود بازی را عوض کردند تا امتیاز 23 برایشان ثبت شود.

کولاکوویچ بعد از ثبت نتیجه 23 بر 20 به سود فرانسه بار دیگر وقت استراحت گرفت.

یلی با آبشار قدرتی خود امتیاز 21 را برای ایران ثبت کرد.

در مجموع ایران نتوانست به روند پیروزی های پیاپی خود ادامه دهد و 3 بر صفر مقابل فرانسه شکست خورد تا دومین باخت در کارنامه شاگردان کولاکوویچ ثبت شود.