تیم سابر مردان موفق شد در ادامه مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا ژاپن به فینال قهرمانی آسیا صعود کند.

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان ایران در سابر تیمی مردان و اپه تیمی بانوان در ادامه مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا ژاپن به رقابت پرداختند که تیم سابر مردان موفق شد به فینال قهرمانی آسیا صعود کند. اما تیم اپه بانوان عنوان هفتمی را به دست آورد.

برای تیم سابر مردان، مجتبی عابدینی، علی پاکدامن و محمد رهبری به رقابت پرداختند.

برای تیم اپه بانوان مهسا پور رحمتی، پریا ماهرخ و سکینه نوری رقابت کردند.

نتایج ایران به شرح زیر است:

سابر مردان

مرحله یک هشتم نهایی:

ایران ۴۵ - عربستان ۱۸

مرحله یک چهارم نهایی:

ایران ۴۵- تایلند ۳۹

مرحله نیمه نهایی:

ایران ۴۵ - چین ۳۴

اپه بانوان

مرحله یک هشتم نهایی:

ایران ۴۵ - استرالیا ۳۱

مرحله یک چهارم نهایی:

ایران ۲۹ - کره جنوبی ۴۵

تیم بانوان ایران پس از شکست در یک چهارم نهایی، برای کسب مقام پنجم تا هشتم به رقابت پرداخت.

نتایج جدول پنجم تا هشتم:

ایران ۳۸ - قزاقستان ۴۵

تیم ایران پس از شکست برابر قزاقستان برای مقام هفتمی با تیم تایلند مسابقه داد که موفق به شکست این تیم شد.

ایران ۴۵ - تایلند ۳۹