طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون کاراته، محسن خمارلو به عنوان سرپرست نایب رئیسی این فدراسیون منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن خمارلو معاون روابط عمومی وزارت ورزش با حکم سیدحسن طباطبایی، رئیس فدراسیون کاراته،  به عنوان سرپرست نایب رئیسی این فدراسیون منصوب شد.

خمارلو مدیریت واحد روابط عمومی شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی را در کارنامه دارد. پس از آن نیز به عنوان معاون مدیر کل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان مشغول به فعالیت شد.

پیش از این در دوره حضور طباطبایی در شرکت توسعه و تجهیز، خمارلو مدیر روابط عمومی این مجموعه بود.