قرارداد مدافع تیم پرسپولیس با این باشگاه به مدت سه سال دیگر تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری موج، قرارداد شجاع خلیل زاده مدافع تیم پرسپولیس با این تیم پس از انجام مذاکرات در روز های در نهایت به مدت سه سال دیگر تمدید شد. 

در حالی که خلیل‌زاده با پیشنهادهایی از تیم‌های قطری روبرو شده بود اما درنهایت قراردادش تمدید شد تا همچنان در این تیم بماند.