رئیس کمیته ملی المپیک گفت: امروز بین فدراسیون‌های ورزشی، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک همدلی وجود دارد زمانی که با هم یک صدا نباشیم نمی‌توانیم به هدفمان برسیم.

به گزارش خبرگزاری موج، سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در بازدید از اردوی تیم ملی بسکتبال گفت: امروز بین فدراسیون‌های ورزشی، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک همدلی وجود دارد زمانی که با هم یک صدا نباشیم نمی‌توانیم به هدفمان برسیم. همه تصمیم گرفتیم که یک دل و یک صدا با محوریت وزیر ورزش در جهت توسعه ورزش ایران گام برداریم. مطمئنم در این مسیر به پله‌های بالا صعود می‌کنیم.

او در مورد بسکتبال گفت: بسکتبال ورزش مفرحی است و جوانان خوبی دارد. معتقدم آینده از آن بسکتبال است. نسل جدیدی در بسکتبال ظهور کرده است. از طباطبایی که جدی و پیگیر است تشکر می‌کنم. آرزوی ما صعود، موفقیت و سعادت ملی پوشان است.