نمایندگان ایران در جدول انفرادی اصلی و دونفره برابر حریفان خود شکست خوردند و از دور مسابقات بین المللی باکو آذربایجان کنار رفتند.

به گزارش خبرگزاری موج، بدمینتون بازان ایران در ادامه مسابقات بدمینتون بین المللی باکو آذربایجان با شکست برابر حریفان خود در جدول انفرادی اصلی و دونفره از دور رقابت ها کنار رفتند.

نتایج نمایندگان ایران به شرح زیر است:

دور اول جدول انفرادی اصلی مردان:

سروش اسکندری صفر – لوکاس کلاربوت از فرانسه ۲

دور اول جدول مقدماتی دونفره مردان:

تیم امیر جباری و مهران شهبازی ۲ – تیم اورخان و کانان از آذربایجان صفر

دور دوم:

تیم جباری و شهبازی - تیم جاهید الحسنوف و صبوحی الحسینوف از آذربایجان (به علت انصراف تیم آذربایجان ایران برنده اعلام شد و به جدول اصلی راه یافت).

دور اول جدول اصلی دو نفرمردان:

تیم جباری و شهبازی صفر – تیم آدی ریسکی و کووی مورا از آذربایجان ۲

تیم سروش اسکندری و علیرضا کرمی صفر – تیم اوکراین ۲

دور اول جدول اصلی دونفره بانوان:

تیم ثمین عابد خجسته و ثریا آقایی صفر- تیم ترکیه ۲

تیم پریا اسکندری و نسیم صفایی صفر – تیم هند ۲