سرپرست دبیرکلی کمیته ملی المپیک اعلام کرد: 12 میلیارد تومان به حساب فدراسیون‌ها واریز شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از کمیته ملی المپیک، کیکاووس سعیدی سرپرست دبیرکلی کمیته ملی المپیک گفت: با توجه به اینکه هنوز بودجه سال ۱۳۹۸ فدراسیون‌های ورزشی در کمیته ملی المپیک نهایی و مصوب نشده است، تصمیم بر آن شد در حال حاضر بر اساس همان بودجه مصوب سال گذشته، برای فدراسیون‌ها پول واریز شود.

وی ادامه داد: لذا بنا بر تاکیدات ریاست کمیته مبنی بر پرداخت به موقع بودجه فدراسیون‌ها، به‌طور علی‌الحساب ۵۰ درصد معادل بودجه مصوب سال ۹۷ فدراسیون‌ها را پرداخت کردیم تا پس از نهایی و مصوب شدن بودجه سال ۱۳۹۸ فدراسیون‌ها، تا پایان سال اقدام به پرداخت مابقی بودجه بر اساس بودجه مصوب سال جاری یا همان بودجه سال ۹۸ کنیم.

لیست بودجه پرداختی کمیته ملی المپیک به فدراسیون‌ها به شرح زیر است:

لیست بودجه پرداختی کمیته ملی المپیک به فدراسیون‌ها