تیم ملی والیبال ایران و آلمان در هفته نخست رقابت های لیگ ملت‌های والیبال به مصاف هم رفتند که در دو ست اول در بازی نزدیک ایران به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، تیم ملی والیبال ایران و آلمان در هفته نخست رقابت های لیگ ملت های والیبال 2019 این دیدار  (یکشنبه 12 خرداد 98) از ساعت 12:30 دقیقه به مصاف  هم رفتند.

تاریخچه بازی های والیبال ایران و آلمان

جام جهانی 1991: ایران صفر – آلمان 3
لیگ جهانی 2013: ایران 3 – آلمان صفر
لیگ جهانی 2013: ایران صفر – آلمان 3
قهرمانی جهان 2014: ایران صفر – آلمان 3
لیگ ملت های 2018: ایران 3 – آلمان 2

پیش از این تیم ملی والیبال ایران موفق شده بود  در بازی افتتاحیه مقابل ایتالیا با نتیجه ۳ -۲ به برتری برسد و همچنین در بازی دیروز نیز با نتیجه 3 بر صفر چین را شکست داد.

ست اول

با اینکه ایران بازی را بهتر آغاز کرد و 2 امتیاز متوالی گرفت، اما آلمان خیلی زود توانست امتیازات از دست رفته را جبران کند.

در ادامه ژرمن ها با سرویس های خوب دریافت های ایران را با مشکل مواجه کردند و در ادامه با اسپک ها و دفاع های مناسب نتیجه 5 بر 2 را ثبت کردند.

بازی با نتیجه 4 بر 6 به نفع آلمان ادامه دارد.

آبشار بازیکن آلمانی باعث شد یک امتیاز دیگر برای آلمانی ها به وجود آید و نتیجه به 8 بر 6 رسید.

سرویس خوب موسوی که باعث کسب امتیاز برای تیممان شد و اختلاف به یک رسید.

وقت استراحت فنی با نتیجه 8 بر 7 به سود ایران رقم بخورد.

دو تیم در امتیاز 9 با هم برابر شدند.

سرویس بازیکن آلمانی به خارج از زمین می رود و نتیجه به 10 بر 12 به نفع آلمان ادامه دارد.

سرمربی آلمانی ها درخواست استراحت می کند.

ایران توانست از آلمانی ها پیشی گیرند و نتیجه به 13 بر 11 رسید.

سرویس غفور با اختلاف زیاد به بیرون از زمین می رود و بازی با نتیجه 14 بر 12 به نفع ایران ادامه دارد.

کار خوب عبادی پور باعث کسب یک امتیاز دیگر شد.

دومین وقت استراحت فنی با نتیجه 16  بر 13 به سود ایران رقم بخورد.

سرویس عبادی پور با اختلاف به بیرون زمین می رود و اختلاف به یک می رسد.

کولاکوویچ تقاضای وقت استراحت می کند بازی تا این لحظه 18 بر 18 است.

سرویس هریش به بیرون زمین می رود و نتیجه با 20 بر 19 به نفع ایران ادامه دارد.

کولاکوویچ مجددا تقاضای وقت استراحت می کند بازی تا این لحظه 20 بر 21 به سود آلمان است.

سرویس آلمانی ها که به خارج از زمین می رود و نتیجه 21 برابر می شود.

میلاد عبادی پور زنده ضربه به توپ باعث کسب یک امتیاز می شود و اختلاف را به یک می رساند.

سرمربی آلمان درخواست وقت استراحت می کند.

سرویس فیاضی با کمی اختلاف پشت خط فرود می آید و نتیجه به 22 بر 23 می رسد.

سرویس کریک به تور برخورد می کند و ایران را به امتیاز 24 می رساند.

موسوی در منطقه سرویس قرار می گیرد که توپش به تور برخورد می کند و نتیجه به 24 بر 23 به نفع ایران ادامه دارد. 

بازی به تساوی 24 می رسد.

آلمان اولین امتیاز خود را گرفت و بازی به 24 بر25 رسید.

دو تیم برابر شدند.

هریش با کسب یک امتیاز از ایران جلو می افتد.

عبادی پور در منطقه سرویس قرار گرفت که باعث می شود ایران در این لحظه به امتیاز 27 بر26 برسد.

سرویس عبادی پور که به بیرون از زمین می رود و بازی به تساوی 27 می رسد.

شاگردان ایگور کولاکوویچ در نهایت با نتیجه 30  بر 28 مقابل آلمانی ها در ست اول به پیروزی رسیدند.

ست دوم

بازیکنان آلمان در حمله اول خود با یک جای خالی امتیاز اول تیم آلمان را کسب کرد.

آبشار بازیکنان ایران  با برخورد به دست بازیکنان آلمان به خارج زمین رفت و نتیجه بازی یک بر یک شد.

پاس زیبای سعید معروف نتیجه بازی را 4  بر دو به نفع آلمان ها کرد.

پاس سرعتی آلمان ها در زمین ایران بدون دریافت بود و نتیجه بازی 5 بر دو به نفع آلمان شد و پس از آن سرویس آلمان ها به بیرون رفت تا نتیجه 5 بر 3 شود.

میلاد عبادی پور با یک اسپک زیبا بازی را 6 بر 4 کرد.

آبشار خوب آلمان ها نتیجه بازی را 8 بر 5 کرد و بازی به اولین وقت استراحت فنی در ست دوم رسید.

میلاد عبادی پور با یک آبشار نتیجه را 5 بر 6 کرد و با قرار گرفتن در خط سرویس با زدن سه سرویس پیاپی مناسب توپ برگشتی را نصیب ایران کرد و نتیجه بازی 9 بر 8 به نفع ایران شد.

با آبشار آلمانی ها نتیجه بازی 9 بر 9 برابر شد.

پویا فیاضی با یک جای خالی امتیاز 10 را برای ایران به دست آورد و شفیعی در خط سرویس قرار گرفت که سرویس کنترل شده آن به زمین ایران بازگشت و طی چندین رفت و برگشت توپ(28 ثانیه) در نهایت با دفاع آلمان ها امتیاز به آنها رسید و بازی 10 بر 10 برابر شد و بعد از آن موسوی توپ را به خارج از زمین فرستاد و نتیجه بازی 10 بر 11 به نفع آلمان ها شد.

پویا فیاضی با یک آبشار بازی را برابر 11 کرد.

دفاع موسوی بر روی آبشار آلمان ها امتیاز 12 را برای ایران به ارمغان آورد.

دو امتیاز متوالی برای آلمان ها نتیجه بازی را 14 بر 12  کرد.

با یک پوئن سرویس از موسوی نتیجه بازی را 14  14 برابر شد.

سرویس دوم موسوی نیز یک امتیاز سرویس برای ایران به دست آورد و نتیجه بازی را به نفع ایران تغییر داد.

سرویس سوم موسوی با دریافت مناسبی در زمین آلمان ها مواجه نشد و توپ برگشتی به عبادی پور رسید و امتیاز 16 برای ایران کسب شد تا بازی به وقت استراحت فنی دوم برسد.

سرویس چهارم موسوی با اختلاف به بیرون رفت تا امتیاز ها 15 16 به نفع ایران شود.

نرسیدن مناسب توپ به سعید معروف باعث شد سه مدافع آلمانی جلوی آبشار ایرن قرار بگیرند و آبشار ایران دفاع شود و امتیاز به آلمان ها برسد.

سرویس خوب آلمان ها توپ را به زمین آلمان ها برگرداند و آلمان ها با یک آبشار نتیجه را 17 بر 16 به نفع خود کردند و تیم ایران تقاضای وقت استراحت کرد تا اختلاف امتیاز بیشتر از این نشود و وقفه ای در سرویس زنی بازیکن آلمانی بیندازد.

شفیعی در یک حرکت سرعتی امتیاز ها را 17 17 برابر کرد.

توپ آلمان ها به صورت جای خالی وارد زمین ایران شد و در برگشت ایران امتیاز 18 را کسب کرد. توپ بعدی نیز به زمین ایران برگشت اما اینبار با دفاع آلمان ها مواجه شد تا نتیجه 18 18 برابر شود.

سرویس خوب آلمان ها به زمین این کشور بازگشت و امتیاز 19 برای آلمان ها کسب شد و سرویس بعدی آلمان ها به تور برخورد کرد تا بازی 19 19 برابر شود.

سرویس عبادی پور در زمین آلمان ها دریافت شد و در نهایت امتیاز 20 برای آلمان ها به دست آمد و بعد از آن آلمان ها سرویس را به تور زده و بازی در امتیاز 20 برابر شد.

پوشش مناسب در زمین ایران فرصت حمله را به بازیکنان کشورمان داد تا امتیاز 21 روی تابلو برای ایران دیده شود و مربی آلمان ها را وادار به گرفتن وقت استراحت کند.

ضربه آلمان ها از منطقه 2 امتیاز دو تیم را به 21 رساند و مجدد سرویس آلمان ها به تور خودر و نتیجه 22 بر 21 به نفع ایران شد.

داور کارت زردی به جیانی بازیکن آلمان نشان داد.

سرویس غفور از روی تور رد نشد و در مقابل سرویس آلمان ها نیز به تور برخورد کرد تا بازی 23 22 به نفع ایران شود.

مربی آلمان ها بار دیگر تقاضای وقت استراحت کرد.

آبشار آلمان ها با دفاع ایران مواجه شد که توپ به خارج زمین رفت و نتیجه بازی 23 23 برابر شد.

رفت و برگشت چندباره توپ در نهایت با دفاع ایران مواجه شد که بار دیگر توپ به خارج زمین رفت و نتیجه بازی 23 24 به نفع آلمان ها شد تا مربی ایران تقاضای وقت استراحت کند.

پاس سرعتی معروف به موسوی نتیجه بازی را برابر 24 کرد تا بازی به 26 برسد.

سرویس موسوی با اختلاف به خارج زمین رفت و آلمان ها یک پوئن جلو افتادند.

رفت و برگشت توپ به زمین ایران و آلمان در نهایت با ضربه معروف امتیاز 25 برای ایران به دست آمد.

آبشار آلمان ها روی سرویس سعید معروف در زمین ایران جای گرفت و بازی 26 25 به نفع آلمان شد.

دفاع آلمان ها جلوی غفور به بیرون رفت و دوتیم در امتیاز 26 برابر شدند.

سرویس خوب  عبادی پور در نهایت امتیاز 27 را برای ایران به دست آورد و سرویس بعدی خود را به بیرون زد اما با تقاضای بازبینی روبرو شد که توپ به بیرون رفته بود و امتیاز دو تیم به 27 رسید.

شفیعی پاس کوتاه معروف را از بین دست مدافع عبور داد و امتیاز ایران به 28 رسید.

توپ جای خالی آلمان ها به سختی در زمین ایران جمع شد و به زمین آلمان ها برگشت و توپ برگشتی به بیرون رفت و امتیاز 29 برای ایران به دست آمد اما مربی آلمان ها تقاضای بازبینی کرد که پس از بازبینی امتیاز به ایران رسید و تیم ملی کشورمان این ست را نیز به سود خود پایان داد.

شاگردان ایگور کولاکوویچ در نهایت با نتیجه 29 بر 27 مقابل آلمانی ها در ست دوم به پیروزی رسیدند.

ست سوم

اولین امتیاز در ست سوم برای ایران به دست آمد.

سرویس شفیعی با دریافت خوب آلمان ها مواجه شد و امتیاز برابر برای آلمان ها به دست آمد.

سرویس آلمان ها به بیرون رفت و امتیاز دو برای ایران به دست آمد که سرویس امیر غفور با حرکت سرعتی آلمان ها امتیاز 2 را برای آنها به دست آورد.

توپ پس از رفت و برگشت با آبشار ایران نتیجه را 3 بر دو به نفع ایران کرد که بعد از آن دفاع خوب ایران اختلاف را به دو رساند و نتیجه 4 بر دو به نفع ایران شد.

فیاضی سرویس دوم خود را نیز با امتیاز همراه کرد.

سرویس سوم فیاضی نیز مناسب زده شد و پس از بازگشت توپ به زمین ایران و پوشش مناسب در زمین ایران در دو حمله پیاپی امتیاز 6 را برای ایران به ثمر آورد و 4 امتیاز اختلاف باعث شد آلمان ها تقاضای وقت استراحت کنند.

سرویس چهارم فیاضی به تور خورد و نتیجه بازی6 بر سه شد.

کار سرعتی ایران با ضربه موسوی ایران را به  امتیاز 7 رساند.

سرویس موسوی با دریافت در زمین آلمان ها مواجه شد و آلمان ها با آبشاری امتیاز 4 را به دست آوردند.

سرویس آلمان ها به بیرون رفت تا بازی به اولین وقت استراحت فنی در ست سوم برسد.(8 ایران 4 آلمان)

سرویس سعید معروف با پاس کوتاه آلمان ها به امتیاز بعدی آلمان ها تبدیل شد.

سرویس خوب آلمان ها باعث شد ایران نتواند به خوبی توپ را دریافت کند و آبشار ایران به بیرون رفت تا نتیجه 8 بر 6 شود.

رفت و برگشت چندباره توپ در زمین ایران و آلمان در نهایت با دفاع ایران مواجه شد که توپ به خارج زمین رفت و نتیجه بازی 8 بر 7 شد.

خطای جاگیری در زمین ایران گرفته شد و دو تیم در امتیاز 8 برابر شدند و تقاضای وقت استراحت برای ایران شد.

سرویس آلمان ها به بیرون رفت تا ایران به امتیاز 9 برسد.

سرویس عبادی پور با دریافت در زمین آلمان ها مواجه شد و امتیاز 9  برای آلمان ها به دست آمد.

توپ آلمان ها از بیرون آنتن به داخل  زمین آمد و امتیاز 10 برای ایرن کسب شد.

توپ آلمان ها در منطقه 4 ایران خوابید و دو تیم در امتیاز 10 برابر شدند.

سرویس خوب آلمان ها توپ را به زمین این تیم برگرداند اما حمله آلمان ها با دفاع ایران مواجه شد تا ایران زودتر از آلمان ها به امتیاز 11 برسد.

امیر غفور سرویس خوبی را زد که با دریافت مناسب آلمان ها مواجه شد و حرکت سرعتی آلمان ها نتیجه بازی را 11 11 برابر کرد.

سرویس آلمان ها از روی تور رد نشد و ایران به امتیاز 12 رسید.

پویا فیاضی نیز سرویس خود را به تور زد تا دو تیم بار دیگر 12  12 برابر شوند.

آلمان ها با یک آبشار توانست از ایران پیشی بگیرد و سرویس بعدی خود را به خارج از زمین زدند تا بازی 13 بر 13 برابر شود.

موسوی در منطقه سرویس توپ را به خارج زمین فرستاد و با تقاضای بازبینی ایران مواجه شد که این تقاضا رد شد و آلمانها به امتیاز 14 رساند.

آبشار ایران به دفاع برخورد کرد و به خارج زمین رفت و نتیجه بازی 14 14 شد.

حمله آلمان ها در زمین ایران  دفاع شد و در توپ برگشتی ایران امتیاز 15 را به دست آورد.

آلمان ها با یک حرکت سرعتی به امتیاز 15  رسیدند.

آبشار قدرتی امیر غفور امتیاز 16 را برای ایران به ارمغان آورد.

سرویس عبادی پور با حمله دوبله وسط آلمان ها به امتیاز 16  برای آلمان ها ختم شد.

آبشار امیرغفور در منطقه یک زمین آلمان ها خوابید تا ایران 17 16 پیش بیوفتد.

توپ شفیعی از روی تور رد نمی شود و دو تیم 17 17 برابر می شوند.

سرویس آلمان ها به بیرون رفته تا ایران بار دیگر یک پوئن جلو بیوفتد.

سرویس امیر غفور با دریافت در زمین آلمان ها مواجه شد و این توپ به صورت جای خالی به زمین ایران آمد و پوشش مناسب در زمین ایران موقعیت حمله را به ایران داد تا بتواند به امتیاز 19 برسد و اختلاف پوئن را به 2 برساند.

سرویس دوم امیرغفور خوب زده شد و حمله آلمان ها در دفاع عقب زمین ایران جمع شد تا حمله ایران باعث شود امتیاز 20 برای ایران کشب شود.

سرویس سوم امیر غفور با امتیاز سرویس همراه است و 23 17 ایران پیش افتاد.

سرویس چهارم امیر غفور بازهم خوب بود و پاس تک دست پاسور آلمان ها و حرکت سرعتی این تیم با پوشش مناسب در زمین ایران مواجه بود و امتیاز 22  برای ایران به دست آمد.

سرویس پنجم امیر غفور به تور خورد و بازی 22 18 شد.

سه حمله پیاپی ایران با پوشش در زمین آلمان ها مواجه شد و در نهایت سعید معروف با یک جای خالی ایران را به پوئن 23 رساند. در این رفت و برگشت حدود 27 ثانیه توپ در گردش بود.

پوریا فیاضی سرویس خوبی زد که با حرکت سرعتی آلمان ها امتیاز آنها را به 19 رساند.

سرویس آلمان ها از روی  تور رد نشد و نتیجه بازی 24 19 در ست سوم به نفع ایران شد.

موسوی سرویس خود را به بیرون زد تا نتیجه 20 24 شود.

دریافت خوبی در زمین ایران صورت نگرفت و حمله آلمان ها با دفاع ایران و پوشش مناسب ایران مواجه شد و حمله ایران با پوشش در زمین آلمان ها مواجه شد که توپ به خارج زمین رفت و ایران ست سوم را نیز برد.

تیم ملی کشورمان در نهایت با نتیجه 25 بر 20 مقابل آلمانی ها در ست سوم به پیروزی رسیدند تا در نهایت بازی را 3 بر صفر به نفع خود پایان دهند0