کاندیداهای نهایی شرکت در انتخابات فدراسیون چوگان اعلام شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، مجمع انتخاباتی فدراسیون چوگان ۱۹ خرداد ماه برگزار می‌شود و کاندیداهای نهایی انتخابات این فدراسیون مشخص شدند.

یاشار بی‌غم، غزاله امیرابراهیمی، ابراهیم نوزایی و سیدرضا میرابوطالبی چهار کاندیدای نهایی این فدراسیون هستند.

ابتدا سیدرضا میرابوطالبی، سهیل یوسف نیا، فریدون یوسف شاهی، میعاد صادقی، ابراهیم نوزایی، یاشار بی‌غم، سعیده صادقی و غزاله امیرابراهیمی برای تصدی ریاست فدراسیون چوگان ثبت نام کردند که در نهایت چهار نفر از آنها تأیید شدند.