شاهرخ شهنازی دبیرکلی کمیته ملی المپیک به دلیل برخی مشکلات شخصی امروز از سمت خود استعفا داد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، شاهرخ شهنازی دبیرکلی کمیته ملی المپیک به دلیل برخی مشکلات شخصی امروز از سمت خود استعفا داد که با موافقت صالحی امیری ریاست این کمیته، کیکاووس سعیدی خزانه دار و ذیحساب کمیته طی حکمی بعنوان سرپرست دبیر کلی کمیته ملی المپیک انتخاب گردید.