محمداسد مسجدی با حکم محمدرضا داورزنی به عنوان دبیر مجمع عمومی فدراسیون کشتی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در حکمی محمداسد مسجدی را به عنوان دبیر مجمع عمومی فدراسیون کشتی منصوب کرد.

متن حکم مسجدی به شرح زیر است:

«نظر به اینکه ثبت نام از نامزدهای شرکت کننده در انتخابات فدراسیون کشتی انجام شده است، به استناد ماده ۲ آئین نامه تشکیل مجمع عمومی فدراسیون به موجب این ابلاغ به عنوان دبیر مجمع عمومی فدراسیون کشتی منصوب می‌شوید. لازم است برابر ضوابط اعلام شده اقدام مقتضی برای برگزاری مجمع انتخاباتی معمول گردد.

توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال در انجام امور محوله خواستارم.»