ناصر فروتن به عنوان سرپرست کمیته داوران این فدراسیون منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، ناصر فروتن امروز با حکم بهروز نعمتی با حکم سرپرست فدراسیون کشتی  به عنوان سرپرست کمیته داوران این فدراسیون منصوب و جایگزین محمد ابراهیم امامی شد.