شهرام عظیمی با حکم سلطانی فر به عنوان سرپرست این فدراسیون تا زمان برگزاری انتخابات انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان با پایان رسیدن مهلت ریاست محمود رشیدی بر فدراسیون ورزش‌های رزمی در حکمی شهرام عظیمی را به عنوان سرپرست این فدراسیون تا زمان برگزاری انتخابات انتخاب کرد.

عظیمی معاونت دفتر استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان را در اختیار دارد.