رای پرونده شکایت خانواده مرحوم احمد رضا شاکر از مهدی قائدی امروز توسط قاضی پرونده صادر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، دادگاه انقلاب اسلامی بوشهر مهدی قائدی بازیکن تیم فوتبال استقلال را در پرونده فوت احمد رضا شاکر مجرم شناخت و رای بدوی را صادر کرد.

مهدی قائدی به دلیل رانندگی بدون گواهینامه و تصادف منجر به فوت متهم بود و پس از تحقیقات فراوان و برگزاری چندین جلسه دادگاه رای بدوی پرونده صادر شد و ۲۰ روز مهلت اعتراض برای مهدی قائدی در نظر گرفته شد.

به دلیل ملاحظات قضایی و قانونی بدوی بودن رای صادره تا زمان قطعی شدن قابل انتشار نیست و پس از پایان مهلت تجدید نظر و صدور رای قطعی تصویر رای منتشر خواهد شد.