مأموران ستاد جهانی مبارزه با دوپینگ به سراغ احسان حدادی رفتند و از او تست دوپینگ گرفتند.

به گزارش خبرگزاری موج، مأموران ستاد جهانی مبارزه با دوپینگ که در ایران به سر می‌برند، امروز به سراغ احسان حدادی رفتند و از او تست دوپینگ گرفتند.

احسان حدادی به دلیل پرتاب‌های خوبی که در آغاز فصل سال ۲۰۱۹ داشت مورد توجه مأموران وادا قرار گرفته است و در این اواخر توسط مأموران وادا در مکان‌های مختلف چندین بار تست دوپینگ داده است. او اوایل اردیبهشت قبل از مسابقات دوومیدانی قهرمانی آسیا در دوحه دو بار تست دوپینگ داده بود. هم‌چنین چند روز قبل‌تر از قهرمانی آسیا، مأموران ضد دوپینگ آلمان نیز از او در آمریکا تست گرفته بودند.

مأموران وادا در این هفته به سراغ وزنه برداران و دوچرخه سواران نیز برای تست دوپینگ رفته بودند.