وزیر ورزش و جوانان جمهوری آذربایجان قرار است 22 اردبیهشت به تهران سفر کند.

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان،  ماندانا رسولی مدیرکل امور بین الملل وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: آزاد رحیم اف وزیر جوانان و ورزش جمهوری آذربایجان در راس یک هیات دوشنبه 22 اردیبهشت ماه به تهران سفر خواهد کرد و با وزیر ورزش و جوانان همچنین رییس کمیته ملی المپیک دیدار و گفتگو خواهد داشت.

رسولی ادامه داد: نامیق نوروز اف رییس دفتر روابط بین المللی و آیدین محمداف رییس  دپارتمان ورزش در این سفر وزیر جوانان و ورزش  جمهوری اذربایجان را همراهی خواهند کرد.  هیات آذربایجانی بامداد دوشنبه 22 اردیبهشت ماه وارد تهران خواهند شد و ساعت 11 همان روز با مسعود سلطانی فر و ساعت 13 با صالحی امیری دیدار و گفتگو خواهند داشت.

وزیر جوانان و ورزش جمهوری آذربایجان بعدازظهر 22 اردیبهشت از مجموعه ورزشی آزادی دیدن خواهد کرد.