برنامه مرحله دوم کاپ جهانی تیروکمان که قرار است از ۱۶ اردیبهشت در دو بخش زنان و مردان در شانگهای چین برگزار شود، اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، برنامه مرحله دوم کاپ جهانی تیروکمان که قرار است از ۱۶ اردیبهشت در دو بخش زنان و مردان در شانگهای چین برگزار شود، مشخص شد.

برنامه این رقابت‌ها به شرح زیر است.

سه شنبه، ۱۷ اردیبهشت:

مرحله مقدماتی ریکرو و کامپوند انفرادی زنان و مردان

چهارشنبه، ۱۸ اردیبهشت ماه:

یک چهل هشتم و یک بیست و چهارم کامپوند و ریکرو انفرادی زنان و مردان

یک دوازدهم کامپوند میکس تیم

یک دوازدهم ریکرو تیمی زنان و مردان

یک دوازدهم ریکرو میکس تیم

پنجشنبه، ۱۹ اردیبهشت ماه:

از مرحله یک شانزدهم تا نیمه نهایی ریکرو و کامپوند انفرادی زنان و مردان

یک هشتم تا نیمه نهایی ریکرو و کامپوند تیمی زنان و مردان

جمعه، ۲۰ اردیبهشت ماه:

یک هشتم تا نیمه نهایی میکس تیم ریکرو و کامپوند

شنبه، ۲۱ اردیبهشت ماه:

رده بندی و فینال کامپوند تیمی زنان

رده بندی و فینال کامپوند تیمی مردان

رده بندی و فینال کامپوند میکس تیم

رده بندی و فینال کامپوند انفرادی زنان

رده بندی و فینال کامپوند انفرادی مردان

یکشنبه، ۲۲ اردیبهشت ماه:

رده بندی و فینال ریکرو تیمی زنان

رده بندی و فینال ریکرو تیمی مردان

رده بندی و فینال ریکرو میکس تیم

رده بندی و فینال ریکرو انفرادی زنان

رده بندی و فینال ریکرو انفرادی مردان