علیرضا حبیبی با تصمیم کمیته فنی فدراسیون هندبال به عنوان سرمربی تیم ملی هندبال کشورمان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج؛ جلسه شورای فنی فدراسیون هندبال دیروز با حضور علیرضا پاکدل رئیس، محمدرضا رجبی دبیر و سایر اعضا در سالن اجتماعات فدراسیون هندبال برگزار شده بود. در این جلسه موضوعاتی مختلفی از جمله انتخاب سرمربی تیم ملی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و درنهایت امروز سر مربی تیم ملی انتخاب و معرف شد.

بر این اساس با تصمیم کمیته فنی فدراسیون هندبال علیرضا حبیبی به عنوان سرمربی تیم ملی هندبال کشورمان انتخاب شد.