رئیس کمیته ملی المپیک و دبیرکل این کمیته و برخی از اعضای هیأت اجرایی از اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک همراه با شاهرخ شهنازی دبیرکل این کمیته و برخی از اعضای هیأت اجرایی از اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان که در سایت مجموعه ورزشی آزادی در حال برگزاری است، بازدید کرد.

صالحی امیری و هیأت همراه بازدیدی از کمپ در حال ساخت تیراندازی با کمان نیز داشتند.

رئیس کمیته ملی المپیک از نگاه رو به جلوی فدراسیون تیر و کمان و غلامرضا شعبانی بهار حمایت کرد.