کوروش باقری برای حضور در انتخابات فدراسیون وزنه‌ برداری تایید شد.

به گزارش خبرگزاری موج، ثبت نام کاندیداهای انتخابات فدراسیون وزنه برداری به پایان رسید و کمیسیون تطبیق برای بررسی صلاحیت مدیریتی کاندیداها برگزار شد و هشت نفر تایید شدند.

در این میان کوروش باقری و حسین مقامی تایید نشده بودند که کوروش باقری با تکمیل مدارک خود، در جلسه مجدد کمیسیون تطبیق صلاحیتش تایید شد.

اسامی کاندیداهای وزنه برداری که صلاحیت مدیریتی شان تایید شده به شرح زیر است:

  1. محمدرضا آخوندی
  2. سجاد انوشیروانی
  3. کوروش باقری
  4. عبدالکریم پورکیان
  5. حسین رضازاده
  6. نصرت الله عابدینی
  7. شهرام عظیمی
  8. فرشاد غزالیان
  9. علی مرادی