افشین ملایی سفیددشتی با حکم مسعود سلطانی فر به عنوان سرپرست فدراسیون ورزش همگانی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان طی حکمی و به استناد اختیارات مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۰ اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، افشین ملایی سفیددشتی را به عنوان سرپرست فدراسیون ورزش همگانی منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: شایسته است ضمن انجام امور جاری فدراسیون، با هماهنگی معاونت‌های توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای و امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی نسبت به برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون در موعد مقرر اقدام نمائید.

افشین ملایی مدیرکل ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان را نیز عهده دار است.

این انتصاب در حالی است که دوره ۴ سال علی مجدآرا ۱۹ اسفند ۹۷ به پایان رسیده بود.

وی هشت سال سکان ریاست فدراسیون ورزش همگانی را بر دست داشت.