سایت مراکشی در تازه‌ترین گزارش منتشره خود شایعه جدایی اروه رنار از تیم ملی این کشور را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج سایت مراکشی در مورد شایعه جدایی اروه رنار سر مربی تیم ملی فوتبال مراکش نوشت:

اروه‌ رنار با تیم ملی مراکش تا سال ۲۰۲۰ قرارداد دارد و فدراسیون این کشور مذاکره‌ای با لوران بلان برای جایگزینی وی نداشته است و با وجود اخبار منتشره در رسانه‌های ایرانی این مربی در مراکش می‌ماند و بهترین تصمیم، حفظ رنار در تیم ملی مراکش است.

این سایت مدعی شد: رسانه‌های ایرانی در مورد مذاکره فدراسیون این کشور با اروه رنار مطالبی را منتشر کردند و نوشتند که فدراسیون مراکش با لوران بلان مذاکره داشته است، اما رنار در مراکش می‌ماند و این تیم را تا سال ۲۰۲۰ هدایت خواهد کرد.