در آخرین رده بندی فدراسیون جهانی مهیار صداقت در تفنگ بادی 10 متر با یک پله صعود در رده یازدهم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج، جدیدترین رده بندی فدراسیون جهانی تیراندازی اعلام شد. در تفنگ بادی 10 متر مهیار صداقت با یک پله صعود در رده یازدهم قرار گرفت. در تفنگ سه وضعیت الهه احمدی با 3 پله سقوط در رده بیست و دوم قرار گرفت.

در تپانچه 25 متر، هانیه رستمیان که در مسابقات جهانی هند به مدال برنز دست یافته بود، بدون تغییر نسبت به ماه قبل در رده نهم باقی ماند.