از سوی وزیر ورزش و جوانان، احکام روسای فدراسیون‌های کاراته، سه‌گانه، ناشنوایان، جودو و هاکی صادر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، از سوی مسعود سلطانی‌فر احکام روسای فدراسیون‌های کاراته، ناشنوایان، جودو، سه گانه و هاکی امضا شد. بر همین اساس طی احکام جداگانه که به امضای وزیر ورزش و جوانان رسیده است سید حسن طباطبایی به عنوان رییس فدراسیون کاراته، بهرام قدیمی به عنوان رییس فدراسیون هاکی، مهران تیشه گران رییس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، آرش میراسماعیلی رییس فدراسیون جودو و مهدی گودرزی رییس فدراسیون ورزش سه گانه منصوب شدند.

انتخابات رییس فدراسیون هاکی ۲۱ اسفندماه، انتخابات فدراسیون ورزش سه گانه ۲۲ اسفندماه، انتخابات فدراسیون کاراته ۲۳ اسفندماه، انتخابات فدراسیون جودو ۲۵ اسفندماه و انتخابات فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان ۲۶ اسفندماه سال گذشته برگزار شده بود.