رئال مادرید آخرین تمرین خود پیش از دیدار با بارسلونا در جریان دیدار برگشت کوپا دل ری را انجام داد.

به گزارش خبرگزاری موج، در تمرین امروز رئال مادرید توجهات به گرت بیل دوخته شده بود. ستاره ولزی پس از گلزنی به لوانته آن را با هیچ یک از هم تیمی هایش جشن نگرفت و حواشی زیادی را موجب شد. گفته می شود که بیل رابطه دوستانه ای با بازیکنان رئال ندارد و توجه او بیشتر به گلف است تا به فوتبال. عدم تسلط او به اسپانیایی هم مزید بر علت شده تا روابط صمیمانه ای بین او و هم تیمی هایش شکل نگیرد. برخی حتی ادعا کرده اند که او با چند بازیکن رئال از جمله مارسلو و کورتوا حرف نمی زند.

فردای بازی با لوانته حرکت بیل با انتقادات زیادی همراه شد و حتی برخی کارشناسان از پرز خواستند تا او را از رئال اخراج کند؛ با این وجود اما بیل در تمرین امروز بسیار شاد و خندان بود و حتی به شوخی با هم تیمی هایش می پرداخت. به نظر می رسد که بیل و دیگر بازیکنان رئال از آن قضیه عبور کرده اند و با جو مساعدی که در تمرین حاکم بود، رئال با حداکثر روحیه خود را به بازی با بارسا خواهد رساند.

در حال حاضر بزرگترین تردید برای ترکیب رئال مادرید به استفاده از رگیلون یا مارسلو در جناح چپ و نیز گرت بیل یا لوکاس در خط حمله بر می گردد.