مجموعه ورزشی آزادی تهران، از روز جمعه میزبان برگزاری مرحله نهایی مسابقات دریفت قهرمانی کشور خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری موج، پیست اتومبیلرانی مجموعه ورزشی آزادی تهران ، جمعه ​​10 اسفند ماه شاهد برگزاری مرحله نهایی مسابقات قهرمانی کشور در رشته اتومبیلرانی دریفت خواهد بود. 

در این روز ​پنجمین دور از 5 مرحله پیش بینی شده مسابقات دریفت قهرمانی کشور در سال 1397 با حضور قهرمانان برجسته استان های کشور، از ساعت 10  زیر نظر کمیته دریفت برگزار می‌شود.