تمامی ملی پوشان اسکی صحرانوردی ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی اسکی حذف شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، در ادامه رقابتهای اسکی صحرانوردی قهرمانی جهان نمایندگان ایران که روز نخست مسابقات را با عملکردی قابل قبول در بخش کلاسیک به پایان برده بودند در ماده اسپرینت ضعیف ظاهر شده و هیچ یک موفق به صعود از مرحله مقدماتی نشدند.

در پایان این رقابتها در بخش بانوان سمانه بیرامی باهر صدم شد و ساحل تیر، سمانه کیاشمشکی و زهرا ساوه شمشکی به ترتیب در رتبه های ۱۰۳، ۱۰۵ و ۱۰۷ قرار گرفتند. در این بخش ۱۱۰ ورزشکار به خط پایان رسیدند.

همچنین در بخش مردان سید ستار صید در رتبه ۱۱۶، یاسین شمشکی در رتبه ۱۲۴، یعقوب کیاشمشکی در رتبه ۱۲۶ و رضا رجب بلوکات در رتبه ۱۳۶ قرار گرفتند. در این بخش ۱۴۴ اسکی باز به خط پایان رسیدند.